Den 6 mars på Lindholmen Science Park i Göteborg

Tid: 09.30-16.30 (Registrering börjar 09.00)


Välkommen till en heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barn och ungas trafikvardag! Konferensen är en mötesplats för dig som hanterar frågor inom stads- och trafikmiljö, mobilitet, folkhälsa och utbildning. Här får du träffa kollegor, forskare och sakkunniga från olika delar av Sverige! Var med i den viktiga dialogen om hur vi formar framtidens hållbara och säkra trafikmiljö för alla!

 

Barn och ungas trafikvardag i fokus: Här är programmet

 

09.00 REGISTRERINGEN ÖPPNAR

 

09.30 VÄLKOMNA TILL BARN, LIV OCH TRAFIK 2024!

Anna Nilsson-Ehle, ordförande NTF Väst

Kristina Lindfors, direktör Exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad

 

09.40 NULÄGET OCH UTMANINGARNA

Hur skadas barn i trafiken - omfattning och perspektiv

Magdalena Lindman, forskningsledare Trafik If

 

Den regionala transportplaneringens betydelse för barn och ungas självständiga mobilitet

Louise Jeppsson, ordförande infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden VGR

 

Vad innebär barnrättsperspektivet i praktiken?

Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR(Filmat inslag)

 

Bilen, bussen eller cykeln - om ungdomarna själva får välja?

Cecilia Friis, projektledare NTF Väst

 

10.40 KAFFE OCH MINGEL

 

11.00 DEN BARNVÄNLIGA STADEN

Framtidens barnvänliga gator

Alexander Ståhle, stadsforskare och stadsplanerare Spacescape

 

Färdplan för hållbara hastigheter - hur kan vi arbeta vidare för att nå Agenda 2030?

Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet Trafikverket

 

Aktiva skoltransporter 2.0 – hur barnkonsekvensanalys och den nya nationella rekommendationen får fler barn i rörelse

Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor fysioterapi Luleå tekniska universitet

 

Pep kommun – ett samhällsbaserat program för att främja rörelse

Matti Leijon, folkhälsovetare, ansvarig för kommunal och regional samverkan Generation Pep

 

12.20 LUNCH

 

13.10 BARN OCH UNGAS RÄTT ATT FÄRDAS SÄKERT

I väntan på ny AM-utbildning - A-traktor-och mopedbilsfimer

Jimmy Ceihagen, ansvarig myndighets - och regionssamordning STR

Cecilia Friis, projektledare NTF Väst

 

Frihet och oberoende! Ungdomars användning av A-traktorer

Susanne Wallhagen, utredare VTI

 

Barnsäkerhetsutmaningar med nya former av bilägande

Isabelle Stockman, teknisk specialist barnsäkerhet Volvo Cars

 

13.45 DEN VANDRANDE KONFERENSDELEN

Här förenar vi lite vardagsrörlighet med kunskapsutbyte, relationsskapande och interaktivitet. En mix av nytta och en aning nöje!

Inklusive kaffe och mingel.

 

15.00 FRÅN ORD TILL HANDLING - GODA EXEMPEL OCH INSPIRATION

Stadsutveckling för hållbara transporter och vardagsrörlighet

Sara Boije af Gennäs, fokusområdeansvarig aktiv mobilitet Trivector

 

Utbildning och beteendepåverkan i Finland - Trafikskyddets metoder

Hanna Rutila, planerare Trafikskyddet Finland

 

Barnperspektivet i projekt Lindängen

Linda Dalundh, trafikplanerare Malmö stad

 

En vänlig knuff för aktiv skoltransport - hur nudging kan användas för att underlätta hållbara resvanor

Katharina Paoli Brunat, VD och grundare Nudgd

 

Avslutande reflektioner - vad tar vi med oss?

Malin Levin, Deputy Director SAFER

Suzanne Falk, verksamhetsutvecklare Trafiksäkerhet Göteborgs Stad

 

16.30 SLUT

 

Moderator: Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst

 

Med reservation för ändringar

 

 

Delaktighet och dialog: upptäck konferensens vandrande del

 

I den ”vandrande konferensdelen” får du som deltagare möjlighet att interagera både med talare, utställare och andra deltagare i en interaktiv aktivitet som främjar engagemang, energi, erfarenhetsutbyte och relationsbyggande. Med hjälp av mobiltelefon och i team får vi in rörlighet och mixar nytta med en aning nöje. Detta för att ytterligare utforska hur vi tillsammans kan skapa en säkrare trafikvardag för barn och unga! 

 

Boka nu för att säkra din plats. Sista anmälningsdag är 28 februari. Priset för konferensen är 1990 kr ex. moms. I konferensavgiften ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Anmäl dig här!

Konferensen arrangeras av NTF Väst i samarbete med SAFER, Göteborgs Stad och Volvo Trucks.

Har du frågor angående konferensen? Kontakta: barnlivtrafik@ntf.se