Nu fortsätter vi att skapa en aktivare, säkrare och mer hållbar trafikvardag för barn och unga!

 

Den 6 mars 2024 genomfördes konferensen Barn, Liv och Trafik på Lindholmen Science Park i Göteborg. En heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barn och ungas trafikvardag. Konferensen är en mötesplats för alla som hanterar frågor inom stads- och samhällsplanering, trafikmiljö, mobilitet, hållbart resande, utbildning, folkhälsa och social hållbarhet. Här möttes kollegor, forskare och sakkunniga från olika delar av Sverige för att ta del av ny kunskap, inspireras och nätverka kring hur vi tillsammans formar framtidens hållbara och säkra trafikmiljöer för barn och unga.

Konferensen Barn, Liv och Trafik arrangeras av NTF Väst i samarbete med SAFER, Göteborgs Stad och Volvo Trucks.

 

Ett stort och varmt TACK till alla deltagare, talare och medarrangörer!

Här kan du ta del av talarnas presentationer. Tryck på talarnas rubrikerna för att ta del av presentationerna. 

 

NULÄGET OCH UTMANINGARNA

Hur skadas barn i trafiken - omfattning och perspektiv

Magdalena Lindman, forskningsledare Trafik If

Den regionala transportplaneringens betydelse för barn och ungas självständiga mobilitet

Louise Jeppsson, ordförande infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden VGR

Vad innebär barnrättsperspektivet i praktiken?

Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR(Filmat inslag)

Bilen, bussen eller cykeln - om ungdomarna själva får välja?

Cecilia Friis, projektledare NTF Väst

 

DEN BARNVÄNLIGA STADEN

Framtidens barnvänliga gator

Alexander Ståhle, stadsforskare och stadsplanerare Spacescape

Färdplan för hållbara hastigheter - hur kan vi arbeta vidare för att nå Agenda 2030?

Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet Trafikverket

Aktiva skoltransporter 2.0 – hur barnkonsekvensanalys och den nya nationella rekommendationen får fler barn i rörelse

Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor fysioterapi Luleå tekniska universitet

Pep kommun – ett samhällsbaserat program för att främja rörelse

Matti Leijon, folkhälsovetare, ansvarig för kommunal och regional samverkan Generation Pep

 

BARN OCH UNGAS RÄTT ATT FÄRDAS SÄKERT

I väntan på ny AM-utbildning (Jimmys)   A-traktor-och mopedbilsfimer (Cecilias)

Jimmy Ceihagen, ansvarig myndighets - och regionssamordning STR

Cecilia Friis, projektledare NTF Väst

Frihet och oberoende! Ungdomars användning av A-traktorer

Susanne Wallhagen, utredare VTI

Barnsäkerhetsutmaningar med nya former av bilägande

Isabelle Stockman, teknisk specialist barnsäkerhet Volvo Cars

 

FRÅN ORD TILL HANDLING - GODA EXEMPEL OCH INSPIRATION

Stadsutveckling för hållbara transporter och vardagsrörlighet

Sara Boije af Gennäs, fokusområdeansvarig aktiv mobilitet Trivector

Utbildning och beteendepåverkan i Finland - Trafikskyddets metoder

Hanna Rutila, planerare Trafikskyddet Finland

Barnperspektivet i projekt Lindängen

Linda Dalundh, trafikplanerare Malmö stad

En vänlig knuff för aktiv skoltransport - hur nudging kan användas för att underlätta hållbara resvanor

Katharina Paoli Brunat, VD och grundare Nudgd

 

 

Har du frågor angående konferensen? Kontakta: barnlivtrafik@ntf.se