Trafiksäkerhet som främjar integration

Informationsträffar för SFI-elever

 

Sverige är ett av världens mest trafiksäkra länder. Detta beror till viss del på trafikregler och trafikplanering, men också på den höga kunskapsnivån om trafiksäkerhet i Sverige. För många människor som är nya i Sverige är de svenska trafikreglerna och trafikvanorna något helt nytt, och många har aldrig fått lära sig om vikten av exempelvis bilbarnstol, cykelhjälm eller reflex.

NTF Väst tycker att det är otroligt viktigt att alla människor har tillräckligt mycket kunskap för att hålla både sig själva och andra säkra. Därför anordnar vi regelbundet informationsträffar för människor som är nya i landet i samarbete med exempelvis kommunal verksamhet, studieförbund, föreningar m.m.

Genom information på lätt svenska och anpassat material såsom filmer, bildspel och e-learning får deltagarna kunskap om exempelvis barns säkerhet i bil, säker cykling, reflexer, hastighet och bilbälte samt hur man tar körkort.

Vi anordnar både fysiska och digitala träffar via zoom, teams eller liknande. Har gruppen begränsade kunskaper i svenska går det även bra att ta med sig en tolk.

 

Här hittar du filmer om trafiksäkerhet på lätt svenska.

 

Från och med 2021 erbjuder vi även en vidareutbildning för SFI-lärare som vill inkorporera trafiksäkerhet i sin undervisning. Kontakta oss för mer information.

Varje år bjuder NTF Väst in SFI-klasser till Mångfald i trafiken, ett seminarium om trafiksäkerhet där nya svenskar har möjlighet att träffa organisationer, företag och myndigheter som på olika sätt jobbar med trafik och trafiksäkerhet.

 

På vår hemsida finns en hel del material på lätt svenska om trafiksäkerhet. Här finns instruktioner för hur man hittar vårt material.

 

Vill veta mer? 

Kontakta gärna ansvarig projektledare Lena Karlsson på tel 0702-65 22 80.