Här verkar vi
NTF Väst arbetar i 25 västsvenska kommuner, från Stenungsund och Tjörn i norr till Laholm i söder, samt österut till Ulricehamns kommun. 


Våra kommuner är:
Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, Göteborg, Öckerö, Herrljunga, Härryda, Kungälv, Lerum, Mark, Mölndal, Partille, Stenungsund, Svenljunga, Tjörn, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg.

 

Det här arbetar vi med

 • Information och utbildning om barns säkerhet i bil 
 • Uthyrning av babyskydd
 • Ökad och säker cykling för barn, ungdomar och vuxna
 • Unga i trafiken - på moped och som bilförare
 • Trafiksäkerhet för nya svenskar
 • Säker mobilitet för äldre
 • Trafiksäker och sparsam körning
 • Konsumentupplysning
 • Hastighet, bälte och trafiknykterhet
 • Trötthet och distraktion
 • Reflexer
 • Trafikobservationer
 • Seminarier och konferenser i samarbete med forskare
 • Trafiksäkerhetsråd och trafiksäkerhetsdagar
 • Nationella projekt


 
Medlemskap
Organisation som vill verka enligt NTF:s ändamål kan bli medlem 
Medlem inväljs av NTF Västs styrelse. NTF Västs styrelse väljs vid årsmötet. 

Råd
Inom NTF Väst finns också Äldrerådet och Yrkestrafikrådet som verkar för att öka trafiksäkerheten för sina respektive målgruppper.

Äldrerådet är ett väl utvecklat nätverk av pensionärsorganisationer och rådet består av äldreorganisationerna SPF Seniorerna, Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG), Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, Pensionärssektionen (SKTF) och Sveriges Pensionärsförbund (SPRF). Äldrerådet är ett forum för att lyfta de speciella frågor som rör äldre och äldres förutsättningar i trafiken, kopplat bland annat till mobilitet och trafiksäkerhet. Rådet arbetar även för att få så många lokalföreningar som möjligt att bli aktiva i trafiksäkerhetsarbetet.

Yrkestrafikrådet tillvaratar yrkestrafikens erfarenheter, driver aktuella frågeställningar och uppmärksammar lokala trafikproblem. I yrkestrafikrådet ingår representanter för de fackliga organisationerna inom branschen samt även Polisen, Taxi, Västra Sveriges Bussbranschförening, Trafikkontoret Göteborgs Stad, Arbetsmiljöverket och Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. NTF Väst deltar på mötena och informerar om vad som är aktuellt inom vår verksamhet. Rådet får löpande information genom vårt nyhetsbrev samt inbjudningar till seminarier och aktiviteter.


Stora Holm Trafikövningsplats
Inom koncernen NTF Väst finns Stora Holm Trafikövningsplats AB, som bedriver utbildning, testverksamhet och event. I den 18 000 kvm stora anläggningen finns flera bansystem för personbilar, MC, tunga fordon och fyrhjulingar/ATV. NTF Väst äger samtliga aktier. 

Våra kommuner