NTF Väst

Årsmöte

Årsmöte för NTF Väst 2019 hölls måndagen den 25 mars på Holmvägen 55. 

Årsmötet inleddes av NTF Västs ordförande Anna Nilsson-Ehle. Verksamhetschef Malin Lundgren informerade om det gångna årets verksamhet

Inbjuden talare var Lars Backström, VD Västtrafik. Han pratade om hur regionen växer och att det bidrar till en utsatt framkomligheten. Kollektivtrafiken måste navigera mot allt det stora som händer och måste ta hänsyn till framtid, utveckling och hållbarhet. 

Därefter hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar.

På grund av dataskyddsförordningen GDPR lägger vi inte längre ut årsmötesprotokoll på vår hemsida.
Är du intresserad av att ta del av detta, är du välkommen att kontakta oss.

  

Samtliga årsmöteshandlingar finner du nedan. 

Verksamhetsberättelse 2018

Dagordning

Valberedningens förslag

Verksamhetsinriktning