NTF Väst

Årsmöte

Årsmöte för NTF Väst tisdagen den 29 mars 2021

 

NTF Väst hälsar välkommen till årsmöte!

Tid: Måndagen den 29 mars kl. 18.00

Plats: Digitalt via plattformen Teams. Länk till mötet mailas ut till de som anmäler sig.

Program:  

  • NTF Västs ordförande Anna Nilsson-Ehle inleder

  • Verksamhetschef Malin Lundgren informerar om verksamheten

  • Jörgen Einarsson, regional direktör Trafikverket Väst, talar om den kommande utvecklingen inom vägtrafiken. Vilka projekt är på gång, vad blir effekterna i flöden, framkomlighet och för trafiksäkerheten

  • Annika Tännström, ordförande i Västra Götalandsregionens regionfullmäktige, talar om visionen Det goda livet i Västra Götaland

  • Årsmötesförhandlingar

  • Avslutning ca kl. 19.45

Vi önskar din anmälan senast 23 mars till vast@ntf.se.

 

Nedan hittar du samtliga handlingar såsom dagordning, verksamhetsberättelse inkl. årsredovisning 2020, valberedningens förslag, förslag från Cykelfrämjandet Halmstad/Laholm samt verksamhetsinriktning.

 

Årsmöteshandlingar  

Verksamhetsberättelse 2020

Dagordning

Valberedningens förslag

Verksamhetsinriktning

Förslag om cykelundervisning i skolan - Cykelfrämjandet

På grund av dataskyddsförordningen GDPR lägger vi inte längre ut årsmötesprotokoll på vår hemsida.
Är du intresserad av att ta del av dessa, är du välkommen att kontakta oss.