Investeringstips för trafiksäkra resor och leveranser

Kör dina anställda i jobbet? NTF Väst kan hjälpa er att se över företagets trafiksäkerhetspolicy och hitta rutiner för säkrare, miljövänligare och billigare resor.

Läs mer här:

Investeringstips för trafiksäkra resor

Investeringstips för trafiksäkra leveranser

 

Visste du att många vanliga fel i trafiken sker innan föraren ens hunnit starta motorn. I filmen nedan listar vi fem av de vanligaste felen:

 

Vill du veta mer? Kontakta Angela Aylward på 0709-910453 eller angela.aylward@ntf.se.