Lyckat arbete i hel stadsdel

Ökad cykelhjälmsanvändning efter NTF Västs projekt

 

Det började med en bekymrad sköterska och slutade med att mer än dubbelt så många använder cykelhjälm.

I stadsdelen Andersberg är 58% av invånarna födda i ett annat land än Sverige. Många kan inte cykla och att använda cykelhjälm har för de flesta aldrig varit en vana. Det treåriga samverkansprojektet Ökad trafiksäkerhet i Andersberg drog igång 2016 efter att BVC-sköterskorna i Andersberg i Halmstad reagerat över att så få barn i området använde cykelhjälm.

 

Det här gjorde vi

Med ekonomiskt stöd av Region Halland jobbade NTF Väst tillsammans med BVC, Andersbergsskolan och biblioteket för att få fler att använda cykelhjälm och för att öka kunskapen om trafiksäkert beteende för både barn och vuxna. Projektet utgick från samverkansplattformen Skolan Mitt i Byn.

BVC i Andersberg informerade föräldrar om säker cykling och barns säkerhet i bil på 4-årskontrollerna och samtidigt fick barnet sin första cykelhjälm.

Skolan mitt i byn och Andersbergsskolan startade det numera årliga cykelloppet Piggelinloppet, där även de som aldrig har cyklat tidigare fick chansen att prova. Man har också infört trafiksäkerhet och säker cykling återkommande i undervisningen och särskilda tematräffar om trafik anordnas regelbundet för föräldrar.

Biblioteket i Andersberg har framförallt funnits med inför och under Piggelinloppet, men har också lyft fram böcker som handlat om trafik och cykling som skolan kunnat använda i undervisningen.

NTF Väst genomförde cykelhjälmsobservationer, utbildade pedagoger och BVC-personal. Vi har också tagit fram en folder om säker cykling på olika språk som delas ut på BVC och på föräldramöten.

 

Så här gick det

Under åren 2016-2018 delades nästan 700 hjälmar ut på BVC och Andersbergsskolan. Cykelhjälmsanvändningen mer än dubblerades. Trafiksäkerhet och säker cykling finns numera regelbundet på schemat och på föräldraträffar på skolan. Föräldrar får tidigt information om hur man skyddar sitt barn i trafiken. Barnen känner stolthet över att få ha en egen cool cykelhjälm.

Flera nya initiativ har också tagits, cykling och trafiksäkerhet är något man pratar om. Skolan ordnar cykelskola för föräldrar och verkstad som lär ut hur man tar hand om sin cykel. BVC har börjat informera om säker cykling och barns säkerhet i bil i sina föräldragrupper.

 

Framgångsfaktorer

Att projektet blev lyckat beror på flera saker. Samverkan mellan lokala aktörer med en gemensam målbild som påverkade från flera håll samtidigt och att det fanns ett redan etablerat samverkansforum var en fördel. Eldsjälar och engagemang är alltid ovärderligt. Gratis hjälmar till alla barn var en viktig förutsättning just i detta område, det är långt ifrån säkert att dessa barn annars skulle haft en egen hjälm. Förhoppningsvis var just den hjälmen starten på en livslång god vana.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Cecilia Friis, projektledare på NTF Väst via mejl 
eller på tel 0768-11 08 06