Ungdomar som oskyddade trafikanter

Mopedåldern är en rolig och spännande tid. Statistiken visar tyvärr att ungdomar i 15-årsåldern tillhör en olycksdrabbad grupp i trafiken. Kunskapen om vilka risker man utsätter sig själv och andra för är låg. Vi erbjuder en engagerande utbildning som riktar sig mot årskurs 8 på högstadiet. Fokus ligger på trimning och dess konsekvenser, hjälm och skjutsning samt alkohol och droger.

Läs mer i vårt produktblad