Trafiksäkerhet som främjar integration

Informationsträffar för Asylsökande

 

Under flera års tid har NTF Väst arbetat med trafiksäkerhetsinformation för asylsökande. NTF Väst är en av de organisationer som erhållit bidrag från Länsstyrelsen just för att anordna aktiviteter för personer som är nya i landet. Syftet med bidraget är att motverkar passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden, samt att främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Kunskap om svenska trafikregler och trafikvanor underlättar integrationen och är en viktig del i att förstå det svenska samhället, men är också oerhört viktig för den egna säkerheten. Dessutom bidrar trafiksäkerhetskunskap till att öka individens rörelsefrihet vilket främjar både jämställdhet och jämlikhet.

 

På vår hemsida finns en hel del material på lätt svenska om trafiksäkerhet. Här finns instruktioner för hur man hittar vårt material.

Genom information på lätt svenska och anpassat material såsom filmer, bildspel och e-learning får deltagarna kunskap om exempelvis barns säkerhet i bil, säker cykling, reflexer, hastighet och bilbälte samt hur man tar körkort.

Vi anordnar både fysiska och digitala träffar via zoom, teams eller liknande. Har gruppen begränsade kunskaper i svenska går det även bra att ta med sig en tolk.

 

Här hittar du filmer om trafiksäkerhet på lätt svenska.

 

Här kan du läsa ett reportage från ett av våra besök.

På vår hemsida finns en hel del material på lätt svenska om trafiksäkerhet. Här finns instruktioner för hur man hittar vårt material.

 

Vill veta mer? 

Kontakta gärna ansvarig projektledare Lena Karlsson på tel 0702-65 22 80.