Våra utgångspunkter


NTF Väst är ett av 10 NTF-förbund i landet. Vi jobbar för att öka trafiksäkerheten för 1,4 miljoner invånare i 25 kommuner i Västsverige.

NTF Väst är en oberoende och idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker trafik. Det övergripande målet för vår verksamhet är Nollvisionen - ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Vårt arbete sker med utgångspunkt i trafikförordningen och trafiksäkerhetsforskningen. Genom information och utbildning förmedlar vi kunskap som kan bidra till att minska antalet trafikolyckor. Vi vill genom opinionsbildning öka människors förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till ökad trafiksäkerhet och folkhälsa. Vi värnar oskyddade trafikanter och möter samtidigt varje trafikant med grundsynen att alla har ett ansvar att visa varandra hänsyn och vara uppmärksamma i trafiken. Vårt arbete sker på demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, myndigheter, företag och enskilda och utgör en plattform i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Vi utgör en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk.

Vårt arbete bedrivs främst på uppdrag av Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté och Trafikverket. Därutöver utför vi trafiksäkerhetstjänster på uppdrag av kommuner, företag och organisationer. 

Följ oss på Facebook för att ta del av våra trafiksäkerhetstips och lyssna på vår kunskapspodd Liv och trafik för att följa de senaste trenderna och den aktuella forskningen!

Läs vår integritetspolicy om hur vi behandlar personuppgifter.