Seminarium för dig som arbetar med tung trafik

Säkrare tung trafik

Hur får vi trafiksäkra transporter? Vilka möjligheter erbjuder tekniken och vad krävs av oss människor? Vilken betydelse har egentligen hastigheten och kan självkörande lastbilar lösa våra problem i framtiden? 

Den 7 mars 2018 höll NTF, i samarbete med SAFER, Sveriges Åkeriföretag och Volvo Trucks, ett förmiddagsseminarium på Lindholmen Science Park i Göteborg. Fokus låg på dagens utmaningar och framtidens möjligheter för den tunga trafiken och deltagarna fick ta del av ny kunskap, diskutera nya perspektiv och träffa sakkunniga och kollegor. Seminariet riktade sig till beslutsfattare inom åkerinäringen, upphandlare av transporter eller de som på annat sätt arbetar med tung trafik och säkerhet på väg. På seminariet deltog 130 personer från bland annat åkerinäringen, utbildningsväsendet, forskning och polisen. 

Vi summerar en givande och spännande förmiddag med inspirerande och intressanta föreläsare med många kloka inspel kring den tunga trafikens utmaningar.

Här hittar du samtliga presentationer: 

Säkrare tung trafik 7 mars 2018

Seminariet i Göteborg var det första av fyra regionala seminarier i landet under våren 2018. Övriga seminarier arrangerades i Sundsvall 22 mars, Helsingborg 11 april och Örebro 17 april. Seminarierna syftade till att skapa samverkan för den tunga trafiken och målet var att lyfta det systematiska arbetssättet och fungera som inspiration i det egna arbetet. Under hösten 2018 genomfördes sedan uppföljningsmöten. Resultat från seminarierna är bland annat ett försök med riskutbildning, både teoretisk och praktisk, för förare av tung trafik.

Ta del av rapporterna nedan:

Rapport Säkrare tung trafik

Rapport Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon