30-mätningar

Hastighetsmätningar utanför skolor

Att trafikmiljön är säker där barn rör sig är en viktig fråga för NTF Väst. Runt många skolor är hastigheten begränsad till 30 km/h och vägen försedd med fartdämpande hinder för att trafikmiljön ska vara trygg och säker för eleverna.  Att sänka farten till 30 km/h förlänger restiden med några sekunder, men kan vara helt avgörande om olyckan är framme. I lägre hastighet kan man hinna bromsa och avvärja en olycka. Hastigheten i kollisionsögonblicket är också avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka. Trots detta är det vanligt att många kör fortare än tillåtet.

NTF Väst har mätt hastighet utanför skolor från 1996-2015, det vill säga i 20 år. Syftet har varit att få en uppfattning om hur hastighetsbegränsningen på 30 km/h respekteras och resultatet är ett konkret faktaunderlag för deltagande kommuner att utgå ifrån i det lokala trafiksäkerhetsarbetet.  

 

Här hittar du rapporter samt sammanställningen av 20 års mätningar. Kontakta oss gärna om du vill ha äldre rapporter eller har några frågor kring mätningarna. 

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige 2015

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige 2014

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige 2013

Sammanställning mätningar 1996-2015