Medlemskap i NTF Väst

Organisation, företag eller förening som vill verka enligt NTF:s ändamål kan bli medlem i NTF Väst.
Medlemmar får NTF Västs informationsbrev och inbjudningar till seminarier och konferenser.

Organisationsmedlemmar har rösträtt på årsstämman.

Enskild person kan bli stödjande medlem i NTF Väst. Stödjande medlemmar får NTF Västs nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Enskild medlem har ej rösträtt på årsstämman.

För ansökan om medlemskap, kontakta oss: NTF Väst