Trafiksäkerhet för nya svenskar

Mångfald i trafiken

Sedan 2009 arrangerar NTF Väst varje år i oktober en trafiksäkerhetsdag för nyanlända svenskar. 2019 års Mångfald i trafiken genomförs den 23 oktober på Frölunda Kulturhus. Vi samlar organisationer, företag och myndigheter som på olika sätt arbetar med trafik och trafiksäkerhet och varje år kommer ca 1 000 elever från SFI-skolor i vårt område. Besökarna får bland annat lära sig varför det är viktig att försäkra sin bil, vad man ska tänka på för att göra bilresan så trafiksäker som möjligt för sina barn och hur man ansöker om ett körkortstillstånd. Stora Holm Trafikövningsplats deltar med sin krocksläde för att demonstrera hur betydande bältet är vid en krock även i en mycket låg hastighet.

Besökarna får möjlighet att lyssna på seminarier på lätt svenska och det finns även tolkar som översätter till andra språk som engelska, arabiska, persiska, somaliska och kurdiska.  

Mångfald i trafiken genomförs i samarbete med bland andra Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Frölunda Kulturhus, Stora Holm Trafikövningsplats, Polisen, Trafikverket och Trafikverket förarprov, Hjärnkraft, STR, Radiotorget, Studiefrämjandet och invandrarföreningar.