Unga män sämst på att använda bälte

Bältesanvändningen är hög i Sverige, men skillnaderna är stora mellan könen och varierar beroende på ålder och mognad. Kvinnorna är i alla ålderskategorier och geografiska områden bättre på att använda bälte.

Andelen som använder bältet i bilen är hög i Sverige jämfört med andra länder. Enligt NTFs senaste undersökning i tätort använder 93 % av personbilsförarna bälte, men skillnaderna är stora mellan könen. Bältesanvändningen bland kvinnliga förare är 97%, vilket kan jämföras med männen där bara 92% av bilförarna använder bälte. Underlag för officiell statistik tas fram av VTI som mäter bältesanvändningen vid utfart från tätort, där användningen generellt blir högre. Men lyfter man ut gruppen unga män 18-25 år syns en riktigt låg användning - endast 81 procent använder bälte.

Andelen omkomna förare utan bälte har minskat sedan 2012, men är fortfarande så hög som 34 procent. De få procenten utan bälte blir alltså väldigt överrepresenterade bland dödsolyckorna. Trafikverket bedömer att nya bilar med bältespåminnare på sikt kommer lösa problemet. Men nya bilar köps sällan av unga personer, de som använder bälte sämst. Här behövs ytterligare insatser!

- Dödstalen är en tydlig signal om hur farligt det är att strunta i bältet om man är med om en olycka. Till dess att bilparken är utbytt och bältespåminnare finns i alla bilar behövs informationsinsatser riktat mot i synnerhet unga personer kring just vikten av bältesanvändning, säger Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst.

Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

- Att använda bilbälte är en så enkel säkerhetsåtgärd. Vårt uppdrag är att genom övervakning påminna alla om att använda bältet, säger Mats Berndtzon vid trafikpolisen i Region Väst, som är ansvarig för insatsveckan

Kontakt
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, 0709-967616 eller malin.lundgren@ntf.se
Mats Berndtzon, Trafikpolisen Region Väst, 0705-507095, mats.berndtzon@polisen.se


NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än en miljon invånare i 25 västsvenska kommuner. www.ntf.se/vast


2015-09-03