Trafiksäkerhetsdag lockar hundratals SFI-elever

Nu är det äntligen dags för NTF Västs årliga trafiksäkerhetsdag att inta Frölunda kulturhus igen! Den 19 oktober får hundratals elever från SFI-skolor i Västsverige träffa organisationer som på olika sätt jobbar med trafik och trafiksäkerhet. Det är en möjlighet att lära sig mer om trafiken i Sverige och därmed öka sin egen rörelsefrihet och säkerhet.

Sverige är ett av världens mest trafiksäkra länder. Detta beror till viss del på trafikregler och trafikplanering, men också på den höga kunskapsnivån om trafiksäkerhet i Sverige. För många människor som är nya i Sverige är de svenska trafikreglerna och trafikvanorna något helt nytt, och många har aldrig fått lära sig om vikten av exempelvis bilbarnstol, cykelhjälm eller reflex.

– Vi på NTF Väst tycker att det är otroligt viktigt att alla människor har tillräckligt mycket kunskap för att hålla både sig själva och andra säkra. Genom Mångfald i trafiken ger vi SFI-elever möjlighet att lära sig mer om det mesta som har med trafik att göra, säger projektledaren Lena Karlsson.

Trafiksäkerhetskunskap främjar jämställdhet och integration
Sedan 2009 har NTF Väst varje höst arrangerat en trafiksäkerhetsdag för nyanlända svenskar. På grund av pandemin har eventet de senaste två åren varit digitalt, men nu har det blivit dags att återigen samlas på Frölunda Kulturhus.

Besökarna får bland annat lära sig hur man tar körkort, vad man ska tänka på för att göra bilresan så trafiksäker som möjligt för sina barn och hur man gör när man åker kollektivt eller behöver färdtjänst. Dessutom berättar Stora Holm Trafikövningsplats om varför man måste göra en riskutbildning med halka inför körkortsprovet.

– Kunskap om trafikregler och trafikvanor är inte bara otroligt viktigt för den egna säkerheten, det är även en viktig del i att förstå det svenska samhället vilket i förlängningen underlättar integrationen. Dessutom bidrar trafiksäkerhetskunskap till att öka individens rörelsefrihet vilket främjar både jämställdhet och jämlikhet, säger Lena Karlsson.

 

Kontaktperson:

Lena Karlsson projektledare NTF Väst
070 - 265 22 80

Trafiksäkerhetsdag lockar hundratals SFI-elever

2022-10-11