Trafiksäkerhet med jämlikheten i fokus

Johan Nyhus, Trafikkommunalråd i Göteborgs Stad, ger ett jämlikhetsperspektiv på stadens planering. Med cykelstrategin klar i år så blir 2016 året för en gångfartsstrategi. Målet är en tillgänglig och trygg trafik i en vacker och öppen stad.

Göteborg ska vara en stad för alla. Staden skall vara öppen, tillgänglig och välkomnande, men också trygg och säker. Här i ligger utmaningen i trafikplaneringen – vi får aldrig släppa säkerhetsperspektivet när vi planerar för framkomlighet.

För trafik handlar om så mycket mer, trafiken kan vara en del i det stadsbyggande men den kan också vara stadsförstörande. Trafiken kan ge oss möjligheter att röra oss i staden, likväl som den kan skapa barriärer och hindra rörelse. Därför är det viktigt med vilket perspektiv vi har i trafikplaneringen, vad vi vill uppnå.

För mig är barnperspektivet viktigt – det hjälper mig att kritiskt fundera över om våra idéer och lösningar verkligen upplevs som logiska och trygga. Det hjälper oss att skapa trafikmiljöer som blir tillgängliga och som gör att fler kan röra sig självständigt i staden. Det främjar oss individer, vår hälsa och stadens utveckling.

Det är lätt att förstå varför trafiksäkerhet är en jämlikhetsfråga om man tänker sig att samhällets utbud av möjligheter bara nås med vissa trafikslag, eller att visa trafikmiljöer kan vara otrygga att röra sig i. Det är en jämlikhetsfråga att inga grupper ska stå utanför vad staden har att erbjuda.

Som trafikkommunalråd har jag valt att prioritera säkerhetsfrågan och därför är det särskilt glädjande att vår rödgrönrosa budget för 2016 nyligen antogs av Göteborgs kommunfullmäktige. I den har vi ett särskilt fokus på trafiksäkerhetsfrågor under 2016 där i synnerhet gång- och cykelsäkerhet lyfts fram. Under 2014 tog Göteborg sin nya trafikstrategi, i år antogs cykelstrategin och under 2016 tar vi fram en gångfartsstrategi. Tillsammans ger det oss en möjlighet att skapa en tillgäng och trygg trafikmiljö i en vacker och öppen stad.

Johan Nyhus (S)
Kommunalråd i Göteborg med ansvar för Trafik och infrastruktur
Ordförande i Trafiknämnden


2015-08-11