Trafiksäkerhet för asylsökande

Asylsökanden placeras i många fall i boenden långt utanför tätorter och ibland ligger boendena längs mörka vägar där gång- och cykelvägar saknas. Många har också andra trafikvanor än vad vi har i Sverige. Detta är bakgrunden till det nationella projektet Trafiksäkerhet för asylsökanden som Shahla Alamshahi på NTF Väst jobbar med under 2016.

- Ofta har de som kommer hit andra erfarenheter och sätt att bete sig i trafiken än vad vi har här i Sverige. Därför är det viktigt att nå dem i ett tidigt skede, säger Shahla Alamshahi som också berättar att ordet trafikant inte finns i så många andra språk än svenskan.

I dag har vi många asylsökande i Sverige. Väntetiden på att få uppehållstillstånd är lång och det kan ta upp till åtta månader innan man vet om man får stanna eller inte. Och det faktum att asylboendena ofta ligger en bit utanför tätorterna vid mörka vägar gör att det finns ett behov av att hjälpa till och informera om trafiksäkerhet.

Projektet drogs igång vid årsskiftet och pågår under hela året. Det primära syftet är att ge asylsökanden en ökad kunskap kring trafiksäkerhet och trafikregler i Sverige. Allt för att minska risken att dödas eller skadas svårt i trafiken.

Shahla har under året varit runt i tio kommuner i Västsverige och besökt bland annat asylboenden, Röda Korset, kyrkor och studieförbund och träffat de som arbetar där. Projektet har tagit fram material om trafiksäkerhet på lätt svenska med information om hur man ska bete sig i olika trafiksituationer. Med detta som stöd kan sedan frivilliga volontärer och personalen på de olika boendena hjälpa de asylsökande.

Reaktionerna är mestadels positiva och Shahla delar deras uppfattning.

- Jag jobbar också med trafikinformation på SFI-skolor (svenska för invandrare) men de har i de flesta fall varit här i Sverige länge innan jag träffar dem. Det är viktigt att de asylsökande får informationen så tidigt som möjligt, de ska inte behöva vänta tills de fått uppehållstillstånd, säger Shahla Alamshahi.

Sammanfattning och utvärdering av projektet kommer att påbörjas under hösten.


2016-09-13