Trafiksäkerhet en viktig del av integrationen

De senaste åren har NTF Väst aktivt arbetat med att informera nya svenskar runt om i länet om trafiksäkerhet. För de som ännu väntar på asyl ger det en värdefull inblick i, och kunskap om, det svenska samhället.

– Det var mycket som var nytt: vi har lärt oss om att använda reflex, att man måste ha bälte på bussen och att barn behöver sitta bakåtvänt, säger Padideh. Hon är en av de asylsökande deltagarna som en solig höstdag samlats inne i Studiefrämjandets lokaler i Uddebo i Tranemo kommun, där NTF Västs Angela Aylward just avslutat en presentation om trafiksäkerhet.

Padideh, asylsökande i Sverige

Bidrag skapar aktivitet under asyltiden
Precis som Padideh har flera av deltagarna redan kunskaper i svenska efter att ha befunnit sig i Sverige en tid. Tack vare Länsstyrelsens satsning Tidiga insatser för asylsökande (TIA) får de nu också möjlighet till aktivitet under asyltiden.

– Våra besök i grupperna är alltid väldigt uppskattade och vi är glada att kunna arbeta mer mot målgruppen asylsökande tack vare TIA-bidragen, säger Angela Aylward, ansvarig för nya svenskar på NTF Väst.

NTF Väst är en av de organisationer som erhållit bidrag från Länsstyrelsen just för att anordna aktiviteter för personer som är nya i landet. Syftet med bidraget är att motverkar passivisering und asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden, samt att främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd. Enligt Angela Aylward från NTF Väst är trafiksäkerhet en viktig kunskap som förutom att förebygga trafikolyckor också bidrar till integration.

– Sverige är bland de bästa i världen på trafiksäkerhet och många nyanlända har inte fått möjlighet till samma kunskap om hur till exempel barn åker säkert i bilen, säger Angela Aylward.

Stort behov av information om trafiksäkerhet
När presentationen är över fortsätter diskussionen i det lilla klassrummet. Svenskläraren Anna Hoffman från Studiefrämjandet har skrivit upp ord som ”hastighet”, ”nollvisionen” och ”säkerhetsbälte” på tavlan, och hjälper deltagarna att ställa frågor till Angela. Tack vare att presentationen gjordes på lätt svenska med kompletterande filmer och bilder var den lätt att förstå menar Anna Hoffman, och hon håller med om att det finns ett stort behov bland asylsökande att lära sig mer om riskerna i trafiken.

– Särskilt punkten om reflexer tyckte jag var bra, man behöver bli medveten om hur lite man syns här på landet. Det är jätteviktig information just för att alla ska kunna röra sig säkert i trafiken.

 

 

Här finns instruktioner för hur man hittar vårt material på lätt svenska på hemsidan.

Trafiksäkerhet en viktig del av integrationen

2020-09-24