Farliga trafiksituationer vid skolstart

Föräldrarna är problemet, inte hastigheten

Det är inte hastigheten som är problemet runt skolorna, det är föräldrarna. Det visar NTF Västs rundringning bland skolor i Göteborgsområdet inför höstens skolstart. Rektorerna är överens om att om föräldrar slutar att skjutsa sina barn i samma utsträckning som nu, så blir trafikmiljön inte längre ett problem.

Trafiksituationen runt skolorna är som värst på morgonen, då alldeles för många föräldrar kommer till skolan för att lämna sina barn nästan samtidigt. Ansvaret för barnens trafiksäkerhet vilar på de vuxna. Trafiken begränsar barnens rörelsefrihet och barn är dessutom mer känsliga för avgaser och buller. Ändå väljer allt fler att skjutsa sina barn till skolan och bidrar på så sätt till en osäker och farlig trafikmiljö i ett område där det rör sig många barn.

- Det är kaos hos oss, speciellt på mornarna. Föräldrar parkerar olämpligt när de ska släppa av sina barn och det blir farligt speciellt för de som kommer gående till skolan, berättar Nahid Rezaei som är rektor på Karl Johansskolan i Majorna.

Hon berättar att de flesta barn bor nära och har möjlighet att gå eller cykla till skolan. Problemet är att skolan ligger utmed en trafikerad väg som leder till den större leden och när föräldrarna ändå åker den vägen på morgonen, väljer de att skjutsa barnen och stanna till för att släppa av dem vid skolan. Detta bekräftas av övriga rektorer NTF Väst varit i kontakt med. Även om många av eleverna bor på nära avstånd och kan ta sig till skolan med cykeln eller till fots, så blir de skjutsade.  

- Det är verkligen ett bekymmer med trafiken runt skolan. Föräldrar ställer bilen på övergångställen och visar inte hänsyn. Vi diskuterar och informerar om detta problem varje år, säger Anders Wallin, rektor på Johannebergsskolan.

Anders Wallin berättar att skolan har försökt att minska problemet genom att ha en avsläppningsplats i närheten, man har spridit ut skolstarten så att alla inte börjar samtidigt och de har också anlitat parkeringsvakter som stoppar och bötfäller de som parkerar fel. Ändå gör föräldrarna fel.

NTF Väst har också varit i kontakt med Backatorpsskolan där man länge arbetat med en så kallande vandrande skolbuss för att uppmuntra barnen att gå till skolan. En vuxen är ansvarig för att gå med barnen, man hämtar upp barn längs vägen och alla går tillsammans till skolan. Men upptagningsområdet är stort och många barn bor inte i närheten, så biltrafiken vid skolan är ett stort problem även här. Eva Marsh som är biträdande rektor, berättar att det har varit tillbud där barn varit nära att bli påkörda utanför skolan. Inför årets skolstart har skolan nu byggt en avsläppningsplats för att avleda den värsta trafiken. Även om man helst inte vill ha bilar i närheten av skolan alls.

- Problemet är att för många föräldrar kör sina barn, de har bråttom till jobbet och så skapas det irritation. Det blir en osäker miljö i och med trafiken runt skolan och då upplevs det som farligt att låta barnen gå själva till skolan. Därför kör man själv också. Det är nog tyvärr lätt att tänka på det sättet, säger Eva Marsh.

Även skolor som ligger på landet har samma problem. Björlandaskolan har många barn som använder sig av skolskjutsen för att ta sig till skolan. Problemet är att de barn som har fritids inte har rätt till skolskjuts och med en cykelväg som inte leder hela vägen fram till skolan och inte heller är upplyst, blir det därför många föräldrar som skjutsar främst de yngre barnen även här.

- Det gäller ju sedan som förälder att ändra sitt beteende när barnen blivit större och är trafikmogna, säger rektor Frida Ackebjer.

 

Fem goda skäl att inte skjutsa till skolan:

1. Vägen till och runt skolan blir tryggare och säkrare om fler cyklar eller går istället för att bli skjutsade. Det blir en säkrare trafikmiljö med färre bilar runt skolan. 

2. En start på dagen med frisk luft och rörelse som är bra för både knopp och kropp. Barnen blir piggare och håller sig lättare friska om de börjar dagen med en cykeltur eller en promenad. Det är bra för barnens inlärning och minne att röra på kroppen regelbundet.

3. Renare luft med mindre utsläpp runt skolan.

4. Goda vanor som formas i barndomen hänger ofta med upp i vuxenlivet. Ett hälsosammare, roligare och miljövänligare sätt att transportera sig på än cykel är svårt att hitta.

5. Under en cykeltur eller en promenad finns tillfälle att prata med barnen och ge dagen en positiv start. När ni cyklar tillsammans lär sig barnen trafikregler och vilka faror som finns i trafiken. Det ger en större trafikmognad den dagen när de själva ska ut i trafiken.

Föräldrarna är problemet, inte hastigheten

2017-08-21