Motstridiga resultat när NTF Väst testar bältesstolar för Testfakta

En krocksäker stol är inte alltid den bästa

Laboratorietest kan ge höga poäng, medan användartest kan visa något helt annat. Detta var tydligt när NTF Väst hjälpte Testfakta att prova användarvänligheten hos åtta bältesstolar. Vinnarstolen fick avgörande kritik från vår expert.

Tre familjer med tre barn, tre olika biltyper och åtta bältesstolar varav fyra med bältesmontering och fyra med isofixmontering. Det var rekvisitan när NTF Väst hade besök av Testfakta. En viktig uppgift för Testfakta är att utföra tester med produkter där resultaten ger svar på sådant som konsumenten har svårt att värdera inför ett köp. Tillsammans med Norska Motormännen har Testfakta utfört ett laboratorietest på åtta utvalda bältesstolar. Urvalet av stolar är representativt utifrån rådande marknadsutbud och användningsområden, allt för att resultatet ska bli så rättvist som möjligt ur ett jämförande perspektiv. Men det är ju inte bara den tekniska bedömningen man som förälder är ute efter när det är dags att skaffa bältesstol. Det är ju även värdefullt att få reda på hur lätt stolen är att använda, på ett rätt sätt. Därför tillfrågades NTF Väst som en oberoende expert i testet.

Föräldrarna fick själva lyfta in och placera varje stol i sin egen bil. Barnet klättrade upp och satte sig i stolen och föräldern fick därefter sätta fast bältet. Varje stol bedömdes utifrån en skala 1-5. När stolen var placerad i bilen och barnet bältat, fick föräldrarna svara på frågor framtagna i samarbete med oss på NTF Väst om hur lätt det var att placera och montera stolen i bilen och hur lätt det var att bälta barnet. NTF Västs personal hade också till uppgift att själva bedöma om stolen monterades rätt, om bältningen blev rätt och vad vi ansåg om användarvänligheten.

Klart bäst i laboratoriets krocktest var en Britax-stol, vilken bland annat gav bäst skydd för nacken vid en frontalkrock. Men denna stol var vår expert mycket kritisk till ur ett användarperspektiv.

- Den extra kudden som bältet går igenom hindrar bältet att glida tillbaka och spännas åt igen om barnet lutar sig framåt. Det gör att det känns väldigt osäkert, säger Lilian Korsár, rådgivare på NTF Väst.  

Efter NTF Västs påpekanden drogs betyget ner på stolen. Farhågorna bekräftas också av ytterligare tester som Testfakta låtit laboratoriet göra. Prov visar att kudden lätt kan åka upp på barnets axel, vilket medför att bältet inte blir tillräckligt spänt över bröstet. Lilian Korsár är också kritisk till konstruktionen vid midjebältet som är till för att hålla det på plats. För att detta ska fungera måste man dra åt bältet jättemycket, vilket inte är en självklarhet ur ett användarperspektiv.

- En bilbarnstol bör vara enkel att förstå och använda, säger Lilian Korsár.

Att bältet sitter åt ordentligt kan vara avgörande vid en olycka och om bältet halkar ner eller inte är tillräckligt spänt så ökar belastningen på nacke och huvud. En krocksäker stol behöver alltså inte betyda att det är den bästa stolen ur ett användarperspektiv. Hur lätt stolen är att använda på ett rätt sätt, är alltså också av betydande vikt. Det visar resultaten från NTF Västs test.

Information kring vilka stolar som testades och vilka resultat de fick, hittar du hos Testfakta.

En krocksäker stol är inte alltid den bästa

2018-03-05