Sommar, fester - och extra nykterhetskontroller av polisen

De allra flesta resor (99,77%) görs av en nykter förare. Ändå är en av fyra personbilsförare som omkommer berusad. Den 6-12 juni har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet. Målet är att hitta och stoppa förare som kör onyktra.

I fjol omkom 75 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor och det motsvarar nästan 30% av det totala antalet omkomna i trafiken, enligt Trafikverket. Så har det sett ut de senaste åren och utvecklingen pekar på att det blir svårt att nå målet med 99,9% nyktra förare år 2020.

Polisen har ett uppdrag att hitta de som kör påverkade. Det försöker de bland annat göra genom att låta många göra alkoholutandningsprov, då risken är stor att man även dödar och skadar andra trafikanter om man kör med alkohol eller droger i kroppen. Den regionala trafiksektionen kommer under vecka 23 att inrikta verksamheten mot den fordonstrafik som färdas på det statliga vägnätet.

- Vi kommer att kontrollera nykterheten hos såväl förare av tunga fordon som personbilar. Vår ambition är att identifiera och stoppa färden för de personer som påverkade framför fordon i regionen. Att sätta sig onykter bakom ratten är att kraftigt äventyra säkerheten för övriga medtrafikanter på våra vägar, säger Jenny Wester, chef för trafiksektionen i Region Väst, Polisen.

Förutom polisens övervakning finns andra metoder att stoppa rattfylleriet. Beslut har nyligen tagits om att inrätta fler alkobommar vid landets hamnar, vilket är ett effektivt sätt att stoppa en berusad förare innan färden har börjat. Alkolås är en annan metod som hindrar bilen från att startas av en påverkad förare.

- Det stora flertalet som sätter sig bakom ratten är nyktra. De få som kör påverkade är dock i hög grad inblandade i trafikolyckor med dödlig utgång och det är denna grupp som är viktig att nå. NTF jobbar för att ändra attityderna kring alkohol och bilkörning för att få människor att inte köra med alkohol eller droger i kroppen. Vi har alla ett eget ansvar i den här frågan, säger Malin Lundgren, verksamhetschef på NFT Väst.

NTF sprider bland annat information till lärare om Trafikverkets material Don’t Drink and Drive. Lärarna, skolan och föräldrarna har viktig roll när det gäller arbetet med trafiknykterhet och att sprida att bilkörning och alkohol inte hör ihop.

För mer information, kontakta:
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, 0709-96 76 16
Jenny Wester, chef för trafiksektionen i region Väst, Polisen, 0703-30 71 22


2016-06-03