Självkörande bilar - så här kommer det att fungera

De är artiga, lagliga, ställer inte till med några problem och sparar oss tid. Så sammanfattar forskarna fördelarna med de automatiserade bilarna, som nästa år börjar rulla på vägarna runt Göteborg.

I dag krävs det en förare i bilen, men under de närmaste tio åren kommer det att ske en häftig utveckling. Detta hävdar Rolf Johansson, forskare på RISE, Anders Eugensson, säkerhetsexpert Volvo Cars och Lars Hammarstrand, forskare på Chalmers. De kommer från forskningscentrumet SAFER och jobbar med olika perspektiv på automatiserade fordon.De deltog alla tre på vårt seminarium kring självkörande bilar den 10 november och berättade om den dagsaktuella forskningen.

I de allra flesta fall är det människan som är källan till de olyckor som sker i trafiken. Många bilar har redan nu förarstödssystem som hjälper till i körningen, men det är fortfarande föraren som är ytterst ansvarig. Automatiken i de självkörande bilarna kommer att kompensera för människans brister och till och med förhindra att vi hamnar i kritiska situationer.

- Det är ju föraren som bidrar till att det blir fel, i nästan alla lägen, konstaterar Rolf Johansson.

I dag finns det system som kan förhindra en olycka vid en kritisk situation och system som lindrar den skada som redan skett, som till exempel airbag. Med automatiserade bilar talar forskarna nu istället om taktisk säkerhet, det vill säga system som förhindrar att den kritiska situationen ens uppstår. Bilen utsätter sig helt enkelt inte för risker som vi människor gör.

Men vem kommer då att bära ansvaret, bilen eller människan? Ansvaret kan aldrig tvingas från bilen till föraren eller tvärtom. Automatiken i bilen kommer enligt forskarna inte att tillåta en förare att ta över kontrollen från bilen i en situation som är riskfylld och till exempel köra för fort eller på annat sätt utsätta sig för fara. Har man som förare lämnat över ansvaret till bilen, så är det bilen som bestämmer när föraren sedan får tillbaka kontrollen.

- Bilen talar i detta läge om hur lång tid det är kvar tills det är dags för föraren att överta kontrollen. Och om föraren av någon anledning inte gör det, utan kanske har somnat bakom ratten och missar bilens uppmaning, så kör bilen in till kanten och parkerar på ett säkert ställe, berättar Anders Eugensson.

Skulle en olycka mot förmodan ändå ske, så är det inte förarens fel, utan den som skapat systemet i bilen.

Under 2017 kommer 100 bilar i projektet Drive Me att testas på en slinga runt Göteborg. Det som i dagsläget krävs är en tvåfilig väg utan korsningar. Men forskning bedrivs också kring automatiserade fordon i innerstaden och här måste man lära tekniken hur olika sorters trafikanter rör sig. Och att man måste stanna om det är en polis som gör stopptecken mitt i vägen, men att man ska köra runt och förbi om det är en vanlig gående man möter.


  Här kan du läsa mer om Drive Me
  Vad krävs för att implementera självkörande fordon i innerstadsmiljö?


2016-11-15