Seminarium om nudging

En knuff i rätt riktning mot en säkrare trafik

Nudging handlar om att påverka människors beteenden genom att göra det enklare att göra rätt – som en liten knuff i rätt riktning. Teorin bakom nudging belönades med Nobelpriset 2017 och nu genomför SAFERs forskare ett projekt för att undersöka hur man kan utforma en säkrare trafikmiljö inspirerad av Nobelpristeorin.

NTF Väst arbetar med beteendeförändringar och hur det är möjligt att få trafikanter att själva göra rätt, utan pekpinnar. I slutet av februari genomförde vi ett kvällsseminarium tillsammans med SAFERs forskare på temat Nudging - kan trafikmiljön bli säkrare med omedvetna positiva beteendeförändringar?

Victor Bergh Alvergren, forskare på Chalmers, berättade om hur nudging-teorin är uppbyggd och att nudging är ett sätt att göra det mer sannolikt att man gör ett bra val. Han menade att vi människor tror att vi är rationella, men det är helt fel. Istället gör vi alltid våra val baserade på en mängd olika faktorer. Det finns två typer av nudge. Typ 1 gör det omedvetet mer trolig att du tar ett bra beslut, medan typ 2 gör det mer troligt att du tar ett bra beslut trots att du behöver tänka - ett bra beslut som är bättre för dig själv och bättre för mänskligheten i stort.

Cedrik Sjöblom, som också är forskare på Chalmers, presenterade det pågående projektet vid SAFER som kallas MeBeSafe om beteendeförändringar, försök och insikter som ska bidra till säkrare trafikmiljöer. Hans fokus var på cyklisten och han konstaterade att visuella, det vill säga synbara, nudger är mer uppskattade och har större potential att ge effekt. Som exempel så har linjer på marken en hastighetssänkande effekt oberoende om trafikanten medvetet lägger märke till dem eller inte.

Hur trafikmiljön i staden kan förbättras med beteendeförändringar var ytterligare ett av kvällens ämnen. Malin Månsson, cykelstrateg på Göteborgs Stad, berättade om hur staden kan dra nytta av nudging-principen och skapa hållbara beteendeförändringar hos trafikanter. Ett viktigt mål är att öka det hållbara resandet där minst 35 procent av resorna ska ske till fots eller med cykel och att resor med motorfordon till 55 procent ska ske med kollektivtrafik. Hennes fokus var också på cyklisten och på vilka försök till nudges som staden gjort för att bidra till ett ökat cyklande. Nämnas kan bland annat rödmarkerade cykelpassager och cykelräcke att luta sig mot vid stoppsignal. Malin Månsson betonade vikten av att öka kunskapen om ”gatans språk” och att sedan arbeta för att förstärka dessa.

En knuff i rätt riktning mot en säkrare trafik

2020-03-10