Sämre bilbältesanvändning i invandrartätt område

I Angered tar färre på sig bilbältet, jämfört med Askim. NTF Väst har mätt bältesanvändningen i invandrartäta Angered och jämfört med Askim, som har jämförelsevis få invandrare. Resultatet visar på stora skillnader i hur man använder bilens viktiga skyddsutrustning.

- Här är en skillnad som måste uppmärksammas. Utrikes födda råkar tyvärr ut för trafikolyckor mer ofta än inrikes födda. Många kommer från länder där det inte finns någon tradition att utbilda i trafiksäkerhet. Därför finns ett stort behov av att vi informerar om dessa frågor, säger Shahla Alamshahi, projektledare på NTF Väst.

17 procent av förarna i Angered använde inte bilbälte. Motsvarande siffra för Askim är 7 procent. NTF Väst har mätt bältesanvändningen i de båda områdena under åren 2006 till 2014 och siffrorna redovisar den genomsnittliga bältesanvändningen över de nio åren.

- Vi vill givetvis att alla ska använda bälte. Men dessa siffror visar att det finns ett behov av att öka trafiksäkerheten för nya svenskar. Det krävs insatser för att förbättra bältesanvändningen, men det handlar även om att öka kunskapen kring hur barn åker säkert i bilen, säger Shahla Alamshahi, projektledare på NTF Väst.

Undersökningarna omfattar observationer av bältesanvändningen bland förare och passagerare i fler än 1000 fordon per år på vägsträckor i Angered och Askim med hastighet 50 km/tim.

För att öka kunskapen om trafiksäkert beteende och minska antalet trafikolyckor arrangerar NTF Väst trafiksäkerhetsdagen Mångfald i trafiken den 15 oktober kl. 9.00-15.00 på Frölunda Kulturhus. Mångfald i trafiken är en mötesplats där nya svenskar får träffa myndigheter och organisationer som på olika sätt arbetar med trafik och trafiksäkerhet. Mer än 900 SFI-elever är hittills anmälda. Tolkning sker på olika språk.

Seminarier i programmet:
• Trafiksäkerhetsinformation från Polisen
• Barns säkerhet i bil och säker cykling, NTF Väst
• Behöver du hjälp med att komma igång med att resa? Färdtjänsten
• Varför ska man försäkra bilen? Folksam
• Frågor om körkortsprovet? Trafikverket Förarprov
• Drömmer du om körkort? STR

Medverkande under dagen är Västtrafik, Frölunda Kulturhus, STR, Trafikverket Förarprov, Polisen, Färdtjänsten, Folksam, Stora Holm Trafikövningsplats, ABF Göteborg, Hjärnkraft, Radiotorget och invandrarföreningar.

Mångfald i trafiken genomförs med stöd av Västra Götalandsregionen och Social Resursförvaltning Göteborgs Stad.


För mer information kontakta:
Shahla Alamshahi, projektledare Mångfald i trafiken, tel: 031-607887
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, tel: 0709-967616


Affisch Mångfald i trafiken


2014-10-13