Säker cykling bland femteklassare i Borås

Hellre platt frisyr och helt huvud, än tvärtom. 25 klasser i Borås har diskuterat trafiksäkerhet och lagar och regler kring säker cykling tillsammans med NTF Väst under våren.

Under våren har Jerry Andersson från NTF Väst pratat om trafiksäkerhet i 14 skolor med femteklassare runt om i Borås kommun. Det är 25 klasser som har fått besök för att lära sig trafikregler och trafikvett. Störst fokus har legat på cykling och vikten av att använda hjälm och vilka regler som gäller när man cyklar.

Kunskap och medvetenhet om vilka risker man utsätter sig själv och andra för är ganska låg i mellanstadieåldern och det är också nu man börjar röra sig i trafiken på egen hand. Därför är detta en bra målgrupp. Attityder till trafiksäkerhet formas tidigt och Jerry har även valt att ta med ämnen som trafiken i världen, hur trafiken påverkar oss och vad barnen själva kan göra för att skapa en säkrare trafiksituation.

- Det har varit fantastiskt bra. Det här känner jag är en skräddarsydd verksamhet för NTF. Man får träffa människor i en ålder som man kan påverka och det har blivit många bra diskussioner med eleverna, säger Jerry Andersson.

Jerry upplever att hans besök är uppskattade av lärarna. Han berättar att många uttrycker att det är ett viktigt ämne, men att de inte vet hur de ska förmedla kunskapen till eleverna. Även lärare från andra klasser har dykt upp under hans besök, för att lära sig mer.

Eleverna får med sig en broschyr hem att visa för sina föräldrar. I den kan de gemensamt läsa om de viktigaste trafikreglerna och hur cykeln ska vara utrustad för att vara säker.

Utbildningen genomförs på uppdrag av Borås Stad och är en del i kommunens trygghets- och säkerhetsarbete. Erbjudandet går ut till samtliga skolor i kommunen. Det var sjätte året i rad som NTF Väst besökte skolorna i Borås.


2016-05-31