Vill du delta i ett projekt för en säkrare tung trafik?

Yrkeschaufförer sökes till riskutbildning

I vilka situationer sker olyckor i trafiken? Vad kan man som förare göra för att minska riskerna?

I oktober genomför NTF projektet Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon - fallstudie av effekter. Bakgrunden är den senaste tidens olycksutveckling som har gjort det angeläget att vidta åtgärder som kan minska riskerna i vägtrafiken. Syftet med projektet är att undersöka hur utbildning påverkar riskmedvetenhet och se om det leder till reflektion över den egna attityden och beteendet. Vi kommer att belysa moment i körningen där risker tenderar att uppstå, för att höja medvetenheten hos föraren så att svåra situationer kan undvikas. Vi strävar efter att uppnå en självvärdering hos kursdeltagarna. 

NTF genomför projektet i samarbete med Sveriges Åkeriföretag, VTI och Stora Holm Trafikövningsplats med bidrag från Skyltfonden. 

Denna utbildning riktar sig till de som kör tunga fordon i tjänsten. Arbetar du som yrkeschaufför och tycker det vore spännande att delta i projektet? Givetvis är det kostnadsfritt. Kontakta oss för mer information!

 

Yrkeschaufförer sökes till riskutbildning

2019-09-11