Pokémon Go - bra eller dåligt?

Sommarens hetaste spel Pokémon Go, är det bara en fluga eller ett nytt sätt att spela som kommer att bestå? Och vad innebär det för trafiksäkerheten när så många springer omkring och tittar ner i sin mobiltelefon?

Precis som så mycket annat som kan vara distraherande och stjäla uppmärksamhet från oss, så gäller det att inte låta sig helt uppslukas när man spelar Pokémon Go. Då man rör sig över stora ytor och ofta i en trafikerad miljö, så gäller det att vara medveten om trafiken runt omkring sig, både när man går, cyklar, kör bil eller på annat sätt tar sig fram i trafiken.

Polisen går i ett uttalande på Facebook ut och uppmanar spelare att tänka på att verkligheten inte försvinner bara för att man spelar Pokémon Go, utan att trafikregler fortfarande gäller. Även Trafikverket går ut med varningar på sin hemsida. Det viktiga är att inte spela när du kör bil eller cyklar. Undvik också att enbart titta ner i telefonen.

När barn spelar är det förstås att rekommendera att det finns vuxna med, eftersom barn inte är trafikmogna förrän de är en bit upp i ålder, runt 11-12 år. I andra länder, främst USA, rapporteras det ha hänt olyckor i trafiken som är förknippade med Pokémonspelande. Än så länge har vi inte hört om några incidenter kopplade till trafiken och Pokémon Go här i Sverige, men givetvis finns risken att det kan komma att hända. Och visst kan man oroas över denna typ av spel och vad det skulle kunna få för konsekvenser om man är ouppmärksam i trafiken, men utvecklingen innebär nya utmaningar som man får försöka möta på bästa sätt.

Denna nya form av spelande är inte heller enbart negativ. Positiva aspekter med Pokémon Go är ju att framför allt barn och unga rör sig mer, istället för att bara sitta hemma och spela. Det kan också bli ett tillfälle att vistas i olika typer av miljöer och upptäcka sitt närområde och även nya områden på ett nytt sätt. Glöm bara inte att de yngre barnen inte bör vara nära trafikerade områden själva. Barns trafiksäkerhet alltid är de vuxnas ansvar.


2016-08-15