Ökad cykelhjälmsanvändning i Väst

Användningen av cykelhjälm ökar bland både barn och vuxna. NTF:s årliga cykelhjälmsmätning, som bygger på drygt 100 000 observationer, indikerar en ökning av cykelhjälmsanvändandet på tio procentenheter de senaste sju åren. I Väst har användningen ökat med fyra procentenheter bland vuxna och en procentenhet bland barn jämfört med förra årets mätning.

Hjälmanvändning räddar liv 
Om alla cyklister använde cykelhjälm skulle det totala antalet allvarligt skadade kunna minska med cirka fem procent och antalet omkomna med 25 procent. År 2020 omkom nationellt 18 cyklister och cirka 2000 skadades allvarligt.

För ett ökat och säkrare cyklande krävs lägre hastigheter i tätort, i synnerhet där man blandar aktiva trafikanter så som cyklister och gående med motorfordonstrafik. Lägre hastigheter i våra tätorter är helt avgörande för om vi ska kunna påskynda en övergång till säkrare, renare, energieffektivare och billigare transportsätt som dessutom kan bidra till ökad fysisk aktivitet och folkhälsa. Men om cyklandet ska kunna bli säkert måste cykelhjälmsanvändningen samtidigt fortsätta öka. Cirka 80 procent av alla cyklister som skadas allvarligt gör det nämligen i en singelolycka.


Ökning bland både barn och vuxna
Enligt NTF:s årliga cykelhjälmsmätning ökade andelen vuxna i landet som använder cykelhjälm med tre procentenheter från förra året och andelen barn med två procentenheter. För andra året i rad använder därmed nationellt över hälften av de cyklister vi observerar cykelhjälm. År 2013 bar 42 procent av samtliga observerade cykelhjälm.

Men det är stora regionala skillnader i användandet. I Stockholms län ligger cykelhjälmsanvändningen på cirka 70 procent både för vuxna och barn. De är en stor skillnad mot resten av landet, i synnerhet när det kommer till användningen bland vuxna. I Gävleborg, Kronoberg, Skaraborg, Uppsala län, Västmanland och Östergötland kommer man inte ens upp i 30 procents användning bland vuxna. I Väst använder mer än hälften vuxna cyklister hjälm.


Västsvenska barn duktiga på att använda hjälm
Generellt är cykelhjälmsanvändningen bättre bland barn men även här ser vi regionala skillnader i användning. I Dalarna, Halland, Jämtland, Stockholms län, Uppsala län, Göteborgsområdet, Västerbotten och Västernorrland är användningen klart över 70 procent samtidigt som den ligger på cirka 50 procent i Kronoberg, Södermanland och Värmland. I Väst ligger cykelhjälmsanvändningen bland barn på 77 procent.

 

Hela rapporten hittar du här.

 

För mer info kontakta:
Lena Karlsson, Projektledare NTF Väst
lena.karlsson@ntf.se
0702-652280 

Ökad cykelhjälmsanvändning i Väst

2021-09-22