Nya medarbetare på NTF Väst och Stora Holm Trafikövningsplats

Anna Swedestam, 41 år, är ny medarbetare på NTF Väst sedan 2 maj och arbetar som kommunikationsansvarig och projektledare. Den 20 juni tillträder Angela Aylward, 37 år, som verksamhetssamordnare på Stora Holm Trafikövningsplats och NTF Väst.

Anna Swedestam har utbildning inom projektledning och medie- och kommunikationsvetenskap och har tidigare arbetat med bland annat hemsidor och som reporter på morgontidning. Hon kommer närmast från försäkringsbranschen, där hon arbetat med support och information kring liv- och pensionsförsäkringar mot kunder, rådgivare och andra intressenter.

Anna sökte sig till NTF främst då hon inspireras av den idéburna verksamheten och att få vara en del av en organisation som under så många år arbetat med något av det viktigaste i samhället.

- Trafiksäkerhet är något som berör alla, oavsett om man promenerar, kör bil, cyklar eller på något annat sätt tar sig från ett ställe till ett annat. Kommunikations- och informationsprocesser har varit den röda tråden i mitt yrkesliv och jag drivs av att med enkla medel informera, förklara och lära ut. Att få göra det inom ett så spännande område som trafiksäkerhet känns väldigt roligt och utmanande, säger hon.

Angela Aylward har tidigare bland annat arbetat som projektledare på NTF Väst och inom politiken i Göteborg. Angela har en lång bakgrund inom beteendepåverkan och verksamhetsutveckling. Hon är utbildad beteendevetare med vidareutbildning inom bland annat organisation och management.

Angela lockades tillbaka till att arbeta med trafiksäkerhetsfrågorna av främst två skäl.

- Att bidra till att rädda liv i trafiken är bland det viktigaste och roligaste jag vet. Dessutom befinner sig mobilitets- och trafiksäkerhetsfrågorna i en spännande brytningstid, integrerade med ekonomisk,- ekologisk,- och social hållbarhet i regionen. Jag ser fram emot att få vara en del av denna framtidsutmaning, säger Angela.


2016-05-30