Nu kör vi årets trafiksäkraste tävling!

NTF Västs hastighetsmätningar vid skolor
Runt många skolor är hastigheten begränsad till 30 km/h och vägen försedd med fartdämpande hinder för att trafikmiljön ska vara trygg och säker för eleverna. Ändå kör allt för många fortare än tillåtet. NTF Väst har sedan 1997 årligen mätt hastigheten utanför västsvenska skolor och resultatet har sett ungefär likadant ut från år till år. Ungefär hälften av alla fordon kör för fort, trots att de faktiskt bara sparar några få sekunder. Att sänka farten till 30 km/h förlänger restiden med några sekunder, men kan vara helt avgörande om olyckan är framme. I lägre hastighet kan man hinna bromsa och avvärja en olycka. Hastigheten i kollisionsögonblicket är också helt avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka.

Resultatet av mätningarna har vi släppt i augusti varje år när skolorna börjar för terminen och det brukar generera bra diskussioner, en hel del uppmärksamhet i medier och ibland till och med åtgärder vid skolorna. Att mäta är självklart värdefullt, men nu tror vi att det är dags att fokusera på att förändra attityder och att aktivera de viktigaste påverkarna: barnen. Genom barnens engagemang vill vi nå föräldrar och andra vuxna med budskapet: - vad vinner man egentligen med att köra för fort utanför skolor?


Årets trafiksäkraste tävling!
Under 2016 har vi valt att pausa mätningarna och istället satsa på en rolig och engagerande tävling för regionens mellanstadieelever. Med kampanjen #10sekunder undersöker mellanstadieelever i västsverige vad man egentligen kan göra av den lilla tid man sparar när man kör för fort, genom att ta fram korta filmklipp som visar just detta. Fokus ligger på att väcka elevernas påhittighet, inte pekpinnar och på så sätt locka till reflektion och eftertanke.

På www.10sekunder.se finns all information om hur man deltar i tävlingen. Inbjudan har skickats ut till över 700 skolor och vår förhoppning är förstås att så många som möjligt vill delta och lyfta trafiksäkerheten vid skolor till nya, roliga höjder!

Fakta om hastighet
För lärare
För föräldrar
Hastighetsmätningar vid skolor 2015


2016-04-01