NTF granskar vägunderhållet på gångbanor

I Sverige skadas årligen cirka 3000 gående allvarligt i trafikrelaterade fallolyckor. Fallolyckorna drabbar i hög grad kvinnor och äldre personer och var fjärde fallolycka leder till bestående men. Nu ska vi på NTF ta reda på hur väl snöröjning och halkbekämpning fungerar i kommunerna.

Ungefär 70 procent av de allvarligt skadade i fallolyckor är kvinnor, oavsett ålder. Åldersfördelningen visar att en majoritet är 55 år och äldre, med störst andel bland 55–64 åringar, det vill säga bland de som fortfarande är yrkesverksamma.

Flest fallolyckor under december till mars

Fallolyckorna kan ofta relateras till att gångtrafikanter halkat eller snubblat och tappat balansen till följd av kanter eller andra ojämnheter. Till stor del är detta orsaker som skulle kunna avhjälpas med drift- och underhållsåtgärder. Nästan två av tre fallolyckor med allvarligt skadade gående sker under december till mars. Närmare två av fem har fallit på en trottoar och cirka hälften av de gående skadas allvarligt på trottoarer och gång- och cykelvägar.

– I det här projektet samverkar NTF med pensionärsorganisationerna PRO, SPF Pensionärerna och SKPF Pensionärerna genom att de medverkar vid val av platser som är viktiga för äldres mobilitet i samhället. Vi kommer titta på 14 platser i kommuner där fastighetsägare och kommunen delar på ansvaret för halkbekämpning, säger Lena Karlsson, projektledare på NTF Väst.

Besiktning i Kungsbacka och Mölndal

I Västsverige kommer NTF Väst att se över gångbanor i Kungsbacka och Mölndals kommun. Vecka 4 genomförs de första av totalt fem besiktningar.

– För många äldre kan undermåligt underhåll vintertid innebära att man drar sig för att gå ut vilket för många kan innebära en långvarig och ofrivillig isolering från samhället, säger Lena Karlsson.

Två av tre allvarligt skadade gångtrafikanter skadas på grund av halt väglag. Halkolyckor på is och snö inträffar från oktober till april. Många skadefall uppstår när temperaturen både i luften och på vägytan varierar mellan plus- och minusgrader, inte sällan i kombination med snöfall och/eller regn. Särskilt riskfyllt är det med väderväxlingar dagtid, exempelvis när milt väder slår om till minusgrader i kombination med snöfall. I april, men även under hela sommarhalvåret är rullgrus en av de vanligaste orsakerna till fallolyckor.

 

Kontaktperson:

Lena Karlsson, projektledare
0702-652280
lena.karlsson@ntf.se

NTF granskar vägunderhållet på gångbanor

2021-01-27