Med pulsen på trafiksäkerhetsutvecklingen

Förra året var antalet döda det lägsta sedan år 1944 (!). Sammanlagt 260 personer dödades i vägtrafiken, vilket är en minskning med nio procent sedan 2012. När det kommer till antalet omkomna cyklister och mopedister var siffrorna de lägsta någonsin i officiell statistik, 15 respektive tre. Vidare till etappmålen så är utvecklingen däremot inte odelat positiv.

Hur ligger vi till i förhållande till nollvisionen och etappmålen år 2020? I april presenterades Trafikverkets uppföljning av de 10 etappmålen som mäter allt ifrån hastighetsefterlevnad till hjälmanvändning och säkerheten i personbilar (se samtliga indikatorer i Trafikverkets analys av trafiksäkerhetsutvecklingen inom vägtrafik 2013). Rapporten redovisar statusen på måluppfyllelsen tillsammans med en prognos om utvecklingen går i nödvändig takt för att målen ska nås inom utsatt tid.

Förra året var antalet döda det lägsta sedan år 1944 (!). Sammanlagt 260 personer dödades i vägtrafiken, vilket är en minskning med nio procent sedan 2012. När det kommer till antalet omkomna cyklister och mopedister var siffrorna de lägsta någonsin i officiell statistik, 15 respektive tre döda.

Vidare till etappmålen så är utvecklingen däremot inte odelat positiv. På det kommunala vägnätet blev exempelvis efterlevnaden marginellt sämre från att 64 procent höll hastigheten vid mätpunkterna 2012, till att 63,5 procent gjorde det samma 2013. I relation till målsättningen år 2020 om att 80 procent av trafikarbetet sker inom hastighetsbegränsningarna så betyder det att utvecklingen inte går planenligt.

Inte heller målet för trafiknykterheten sker i linje med nödvändig utveckling. Målet för trafiknykterheten är att 99,9 procent av trafiken ska ske med nyktra förare år 2020. 2013 var måttet 99,77 procent vilket är oförändrat sedan 2013. Där emot är bältesanvändningen i linje med nödvändig utveckling - målet är 99 procent och 2013 uppmättes 98 procent bältesanvändning. Hjälmanvändningen för cyklister är långt ifrån målsättningen om 70 procent då det idag bara är 36 procent som cyklar med hjälm.

Att så få cyklister använder hjälm oroar tillsammans med det faktum att cyklisternas allvarliga skador ökat kraftigt mellan 2012-2013, från 1800 till 2400 olyckor. Det innebär en ökning om sju procent på ett år. Så även om trafiksäkerhetssverige har mycket att glädjas åt när dödstalen i trafiken minskar finns det nya utmaningar som tar vid. Vår gästskribent Irene Isaksson-Hellman belyser detta närmare i sin krönika. Irene är trafiksäkerhetsforskare och anställd på If (en av NTF Västs medlemsorganisationer) och hon är även en av föredragshållarna på NTF Västs och SAFERS cykelseminarium den 6 maj kl 18.00. Varmt välkomna till oss på Packhusplatsen 3 i Göteborg!

Har du inte möjlighet att delta på seminariet så finns en chans att följa det live på Bambuser eller ta del av i efterhand på vår facebooksida www.ntf.se/vast

Cykla lugnt i vårvädret!

NTF Väst


2014-04-30