Liv- och trafikpodden – kunskapspodden om säker mobilitet

Du har väl inte missat de senaste avsnitten av Liv- och trafikpodden? I korta intervjuer bjuder vi på aktuell forskning, framgångsrik praxis och trafikpolicys.

Podden görs av NTF Väst i samarbete med forskningscentret SAFER. SAFER är en öppen forskningsarena med partners från akademin, näringsliv och samhälle – en multidisciplinär forskningshub och mötesplats som möjliggör utveckling inom säker mobilitet. 

Varför har Sverige hittills valt att inte införa obligatoriska medicinska tester av äldre bilförare? Är äldres sjukdomar ett trafiksäkerhetsproblem? Och hur påverkar kostnadsfria resor med kollektivtrafiken äldres vardagsrörlighet? Tania Dukic Willstrand, forskningsledare VTI och associerad vid SAFER, berättar om två nya studier om säker mobilitet för äldre.  Sedan den 25 mars är Tania även ledamot av NTF Västs styrelse, men har bytt arbetsgivare och är nu verksam inom Sweco.
Lyssna här på resultaten av hennes forskning

Micke Gunnarsson, influencern för tonårsföräldrar i den digitala eran, ryter ifrån och menar att det inte är ok att straffa barnen med mobilförbud. Han besökte konferensen Barn, Liv och Trafik på Lindholmen Science Park, en heldag med aktuell forskning och best practice om trafiksäkerhet och ungas vardagsrörlighet som arrangeras av NTF Väst i samarbete med Göteborgs Stad och SAFER. Fokus var inspiration och nyfikenhet på vad skärmar och sociala medier innebär för våra barn. Budskapet var tydligt - intressera dig mer för barnens digitala verklighet och kritisera inte skärmanvändningen.
Lyssna och se om du håller med

Är tonåringars morgontrötthet ett trafiksäkerhetsproblem? Ja - det skulle det kunna vara, enligt Hans Teke, doktorand i utbildningsvetenskap vid Lunds Universitet. Sömnforskningen visar att ungdomars biologiska klocka är inställd på att vara vaken sent på kvällarna och sova länge på morgonen. Det påverkar både hälsan, uppmärksamheten och koncentrationen att behöva gå upp före kl 9 på förmiddagen. En senare start på skoldagen skulle kunna vara en win-win för både skolresultaten och kollektivtrafiken när det blir ett mer utspritt åkande som minskar trycket på "peak hour" i trafiken på morgonen. Finns även en trafiksäkerhetsvinst genom att ungdomarna blir mer uppmärksamma i trafiken?
Här kan du höra vad forskaren tror 

Liv- och trafikpodden – kunskapspodden om säker mobilitet

2019-03-29