Leverans till varje pris?

Vägen är Sveriges farligaste arbetsplats. Lastbilschaufförer var den yrkesgrupp som drabbades av flest dödsolyckor under 2014, då tolv förare omkom. En hårdnad konkurrens inom åkerinäringen har lett till att säkerheten allt oftare nedprioriteras, vilket innebär stora risker för alla i trafikmiljön.

Närmare 150 person deltog den 25 februari när NTF Väst samlade åkerier, polis, fordonsutvecklare och fackliga företrädare för att diskutera tung trafik och säkerhetskultur på Lindholmen Science Center. NTF Väst arrangerade seminariet i samarbete med SAFER, Sveriges Åkeriföretag och Volvo Trucks.

Hur får vi trafiksäkrare transporter? Hur arbetar åkeribranschen? Vad kan polisen göra? Det var några av de frågeställningar som behandlades under dagen. Vi spanade också mot framtiden: Kommer lastbilar att kunna tänka? Hur blir framkomligheten i Göteborg under tiden när Västlänken ska byggas?

Varmt tack till alla föredragshållare för intressanta infallsvinklar och tack alla deltagare för spännande samtal i plenum och under mingelpauser!

Presentationerna finns på slideshare.net/NTFVast


Dagens programpunkter var:

Krockrisk vid ouppmärksamhet – forskning för säkrare trafik
Anna Nilsson-Ehle, föreståndare SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Trent Victor, adj. professor, forskningsledare SAFER

Fair Transport - Ansvarsfulla åkerier kör trafiksäkert och klimatsmart
Annika Persson, regionchef Sveriges Åkerföretag Västra Götaland
Lars Hübinette, miljö- och trafiksäkerhetsansvarig Haga Mölndal Lastbilscentral

Bältesanvändningen bland lastbilsförare – Hur står det till?
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst

Med trafiksäkerheten som insats - Vad gör Polisen?
Bengt Karlsson, tf chef Trafikpolisen i region Väst

Hur beter vi oss i trafiken? Om förarbeteende och säkerhetskultur
Christina Stave, forskare VTI

Västlänken ska byggas - hur påverkas framkomligheten och trafiksäkerheten?
Hanna Jonsson, projekteringsledare Trafik Västlänken, Trafikverket

Kan lastbilar tänka? Vad innebär framtidens förarstödsystem?
Carl Johan Almqvist, trafiksäkerhetschef Volvo Trucks
Fredrik Ohlsson, försäljningschef Volvo Truck Center

Leverans till varje pris? Diskussion
Marie Nordén, generalsekreterare NTF
Ulf Jarnefjord, Transportarbetarförbundet i Göteborgsregionen
Bengt Karlsson, tf chef Trafikpolisen i region Väst
Annika Persson, regionchef Sveriges Åkerföretag Västra Götaland


2015-02-24