Inbjudan till kvällsseminarium

Bred och fin väg - plötsligt blir det 80 istället för 100! Och på min lilla gata - varför kör bilarna så fort här? Och hur fort får en cykel köra egentligen?

Hur bestäms vilken hastighet som ska gälla på en väg/gata, och vem är det som beslutar detta? Varför ska det vara så svårt att hålla de angivna hastighetsbegränsningarna?

Tre experter från forskningscentrumet SAFER belyser olika perspektiv på hastigheter. NTF Väst och SAFER bjuder in till att lyssna på de senaste forskningsrönen:

Hastighet och infrastruktur – samspel mellan bilars skyddssystem och vägars utformning
JOHAN STRANDROTH, forskare, Trafikverket och Chalmers

Skador vid olika hastigheter – hur skyddar vi fotgängare?
JONAS ÖSTH, forskare, Chalmers

Hur avgörs vilken hastighet som ska gälla på en stadsgata?
JONAS ANDERSSON, trafikplanerare, Göteborgs Stad Trafikkontoret

Moderator: Anna Nilsson-Ehle, föreståndare SAFER

Tid: Torsdag 4 juni kl. 18.00-19.15 Mingel från kl. 17.30. Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Plats: NTF Väst, Packhusplatsen 3 i Göteborg.
Anmälan: via e-post till vast@ntf.se senast den 28 maj. Fri entré.

Välkomna!

PDF:NTF0030 Inbjudan Hastighet.pdf, Inbjudan


2015-05-07