Hastigheten på svenska vägar för hög - extra kontroller hela veckan

PRESSMEDDELANDE. Det går för fort på våra svenska vägar. Ska liv räddas måste fler hålla hastighetsbegränsningen. Enligt Trafikverkets senaste uppskattning kör 54 procent för fort på det statliga vägnätet, samma andel som året innan. Myndigheter i Sverige har satt upp ett mål att 8 av 10 ska köra inom hastighetsgränsen senast år 2020 – så det börjar bli bråttom för att hitta åtgärder. Förra året rapporterade polisen drygt 435 000 hastighets-överträdelser. Denna vecka fortsätter polisen sitt arbete genom extra hastighetskontroller.


Varför är det så många som kör för fort? På den frågan finns det nog inget enkelt svar. Vissa skulle kanske säga ”för att alla andra gör det”, trots att lagen är tydlig, hastighetsbegränsningarna är satta av en orsak och ska hållas. För att ändra beteendet hos dem som kör för fort krävs många åtgärder, och Polisen är en av aktörerna i det arbetet.

- Att höga hastigheter bidrar till att risken för olyckor ökar avsevärt är helt klart, och vi vet att många kör alldeles för fort på de större vägarna. Man kommer att märka av vår närvaro ute på de statliga vägarna runt om i Västra Götaland och Halland i veckan. Syftet är förstås att påminna om att hastigheten ska hållas för att olyckor där människor dör och skadas i trafiken ska undvikas, säger Jenny Wester, chef för trafiksektionen i Region Väst, Polisen.

Numera finns det tekniska system som fungerar som stöd för att öka hastighets-efterlevnaden. Ett sådant exempel är system som bygger på ISA-teknik. ISA står för "Intelligent stöd för anpassning av hastighet" ("Intelligent Speed Adaption") och hjälper en fordonsförare hålla den lagstadgade hastigheten, genom att t ex ge ifrån sig ljudsignaler när hastighetsbegränsningen överskrids. En variant av ISA-stöd finns som gratis app att ladda ner (NTF Rätt fart).

Utvecklingen av stödsystem är bra men tar inte bort det egna ansvaret hos varje förare. De flesta ser sig nog inte som riskförare själva men många olyckor beror på det egna beteendet att t ex medvetet köra för fort, göra riskfyllda omkörningar och hålla för korta avstånd. Man väljer att ta risker för att det har gått bra tidigare.

- Det anses mer socialt accepterat att köra fortare än tillåtet, än till exempel att köra onykter eller utan bälte, trots att man bryter mot lagen och utsätter sig själv och andra för fara. Vi har bråttom i vår vardag, man ska få ihop livspusslet och det speglar sig säkert i bilkörningen också. Polisens insatser är viktiga för att vi ska tänka till kring vårt eget beteende, säger Cecilia Friis, projektledare på NTF Väst.

Under hela vecka 16 gör polisen en extra satsning på att kontrollera hastigheten. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.


Kontaktpersoner:
Cecilia Friis, projektledare NTF Väst, 0768-11 08 06
Jenny Wester, chef för trafiksektionen i region Väst, Polisen, 0703-30 71 22


2016-04-18