Halland bäst i landet på att använda bilbältet – i år igen!

Halland bäst i landet på att använda bilbältet – i år igen!

I landets sämsta län sjunker användningen. NTF:s bältesmätningar omfattar samtliga 290 kommuner i landet. Men det är många län som har långt kvar till det nationella målet år 2020 där 99 % ska använda bilbälte. Kalmar län ligger lägst med 84%.

- Attityder och beteenden hos trafikanten måste få högre status i trafiksäkerhetsarbetet och sektorsansvaret för svensk trafiksäkerhet bli tydligare. Den låga bältesanvändningen i Kalmar län som till råga på allt sjunker, går inte att bygga eller övervaka bort. Om vi fortfarande menar allvar med 0-visionen måste alla trafikanter göras medvetna om att de själva kan spara liv genom att bete sig rätt i trafiken, säger Monica Green ordförande NTF.

NTF har för fjärde året i rad mätt bältesanvändningen i tätort i landets samtliga 290 kommuner. 332 700 förare och passagerare i personbil har observerats och till sin hjälp att genomföra mätningarna har NTF haft frivilligorganisationer. I mer än hälften av länen ökar användningen av bälte i bil men observationerna avslöjar skillnader mellan könen. Kvinnliga förare är bättre på att ta på bältet - 97 % jämfört med manliga bilförare 92%. Hos passagerarna i framsätet är skillnaden ännu större. 97 % för kvinnorna och 90 % bland männen.

- Bilbältesanvändningen måste bli bättre men det är roligt att se att vi i vissa län är på väg åt rätt håll. I mätningen som gjordes 2013 var det 13 län där bilbältesanvändningen låg lägre än 93 % men i år är de åtta till antalet, säger Monica Green.

Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i fram- och i baksätet. Även vid kortare sträckor och låga hastigheter kan bältet vara avgörande för utgången av en olycka. I bästa fall klarar vi oss obältade i en krock i ungefär
7 km/tim., förutsatt att du är beredd på kollisionen och är tillräckligt stark för att kunna ta emot dig.

Checklista för god bältesanvändning

1. Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
2. Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så att det hamnar rätt i förhållande till din längd.
3. Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta över höftbenet ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.
4. Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.

Kontaktpersoner:
Inge Engkvist, projektledare NTF Väst 0702-704508

Frågor rörande undersökningen:
Agneta Berlin: Nationell projektledare 0733 -610 356


2014-11-14