Fler hastighetskontroller nästa vecka

För att en väg ska vara anpassad till höga farter ska bland annat sidoområdena vara säkra så att bergväggar, träd och stolpar inte kan ge dödliga skador vid en avåkning och vägen ska vara separerad så att det inte går att frontalkollidera.

Polisen låter den lokala problembilden styra sina insatser och det ska bli ännu tydligare i den nya polisorganisationen. Det betyder t ex att polisen nästa vecka kontrollerar hastigheten där man vet att det finns problem, både med höga hastigheter och många olyckor.

- Vi kommer under denna vecka att intensifiera hastighetsövervakningen på särskilt olycksdrabbade vägavsnitt, säger Mats Berndtzon vid Trafikpolisen i Region Väst, som är ansvarig för insatsveckan.

Vi människor har ofta svårt att bedöma riskerna med höga hastigheter, men våldet mot kroppen är lika stort när man krockar i 90 km/tim som om man trillar från 10:e våningen på ett hus. Även stoppsträckan ökar; vid de bästa förutsättningarna från t ex 41 m i 70 km/tim till 59 m i 90 km/tim.

- Fart är en av de viktigaste faktorerna för hur allvarlig en trafikolycka blir. Om alla följde hastighetsgränserna skulle dödsfallen i trafiken minska avsevärt, säger Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst.

Insatsveckan startar måndagen den 13 april och är gemensam för hela Europa.


För mer information kontakta:
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, 0709-967616 eller malin.lundgren@ntf.se


NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än en miljon invånare i 25 västsvenska kommuner. www.ntf.se/vast


2015-04-09