Det går alltför fort utanför Västsveriges skolor

När NTF Väst summerar 20 år av mätningar utanför skolorna i Västsverige talar statistiken sitt tydliga språk: fler än hälften av alla kör för fort, år efter år. En nedslående tillbakablick.

NTF Väst har mätt hastigheten utanför skolor i 20 år. Redan 1996 genomfördes mätningarna för första gången. Runt många skolor är hastigheten begränsad till 30 km/h och det är inget ovanligt med fartdämpande hinder för att trafikmiljön ska vara säker. Trots det kör många för fort. Vid senaste mätningen stod man utanför så många som 69 skolor och när NTF Väst nu summerar resultatet över tid står det klart; i genomsnitt kör hälften av bilisterna för fort utanför skolorna i Västsverige och så har det sett ut sedan mätningarna började för 20 år sedan.

– Det är nedslående. Vår tillbakablick visar att attityderna inte verkar ha förändrats på 20 år, trots att trafiken utanför skolor är ett ämne som engagerar många. Vi hoppas att vår summering blir ett bra diskussionsunderlag och något för kommunerna att utgå från i det lokala trafiksäkerhetsarbetet. Att barn får röra sig i en säker trafikmiljö är en viktig fråga för oss, säger Cecilia Friis, projektledare på NTF Väst.

Föräldrar som kör sina barn till skolan är inget ovanligt. Många anger som skäl att de upplever trafiken runt skolan som för farlig. Samtidigt är de själva med och bidrar till mer trafik. Att sänka farten till 30 km/h förlänger restiden med några sekunder, men är helt avgörande – i lägre hastighet kan man hinna bromsa och avvärja en olycka.

I år tog NTF Väst paus från mätningarna och lanserade istället tävlingen #10sekunder för skolorna i Västsverige, där eleverna fick göra en kort film på tio sekunder kring frågeställningen ”Vad hinner man göra på den tid man sparar genom att köra för fort?”. En majoritet av de tävlande landade i samma slutsats: i princip ingenting alls. Sammanlagt deltog 45 klasser från 31 skolor och nästan 400 bidrag skickades in.

– Vi vill få igång diskussionerna hemma vid köksbordet och i klassrummet. Faktum är att föräldrar som kör sina barn till skolan är en stor del av problemet, och vi ville använda oss av barnen själva den här gången. Det är ju faktiskt dem det berör, konstaterar Cecilia Friis.

Under denna vecka satsar polisen extra på att kontrollera hastigheten på landets vägar. Polisen kommer framför allt stå är det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten, för att det är många oskyddade trafikanter där eller för att trafikmiljön på annat sätt är extra osäker eller olycksdrabbad.

- Hastighetsgränserna är satta utifrån den trafikmiljö som råder på platsen. Även mycket små överträdelser påverkar trafiksäkerheten. Det finns till exempel en rimlig chans för en oskyddad trafikant att klara en kollision med ett motorfordon i 30-40 km/h. Därför är detta en vanlig hastighetsgräns utanför skolor, säger Jenny Wester, chef för trafiksektionen i Region Väst, Polisen.

PDF:/vast/pdf/Hastighetsmätningar vid skolor 20 år.pdf, Här kan du läsa summeringen av 20 års mätningar


2016-08-17