Så vill VTI få fler äldre att cykla mer

Säker mobilitet på cykel för ett hållbart åldrande

Att cykla är bra för både kropp och miljö. Men en cyklist är ofta en oskyddad trafikant och en särskilt utsatt grupp är äldre.

VTI (Statens väg- och trafikforskningsinstitut) genomför därför under året ett forskningsprojekt som syftar till att öka den säkra cyklingen för äldre trafikanter. I början av juni hade vi besök av ett tjugotal äldre hos oss för att testa olika typer av cyklar som en del i projektet. Personal från NTF Väst var med som funktionärer under dagen och vi kunde använda Stora Holm Trafikövningsplats stora ytor, vilket gjorde det möjligt för deltagarna att ta ut svängarna ordentligt och testa cyklarna.  

Bakgrunden till projektet är bland annat FN:s globala mål om god hälsa och hållbara städer samt att bidra till Nollvisionen. För att äldre ska ges bättre möjlighet att cykla behöver cyklar utvecklas som tar hänsyn till äldres förutsättningar. Målet är också att identifiera vilka hinder de äldre upplever beträffande cykling.

Till testet efterlystes därför både vana och ovana cyklister och VTI:s ansvariga forskare Helena Selander var överrumplad över alla som hörde av sig och ville vara med.

Det finns ett stort trafiksäkerhetstänk här. Jag upplever att många också känner att de vill bidra till forskningen, vilket så klart är roligt, säger Helena Selander.

Cyklarna som testades var en vanlig oväxlad damcykel, en elcykel samt en trehjulig elcykel som ännu inte finns på marknaden. Deltagarna fick prova på att cykla i olika hastigheter, svänga, bromsa samt att cykla med last. Förhoppningen är att fler ska se cykeln som färdmedel även till affären. För många var det en upplevelse att för första gången få prova på en elcykel. Efter att ha testat alla tre cyklarna fick deltagarna fylla i en enkät hur de upplevde respektive cykel och därefter genomfördes en gruppintervju kring cykling. De flesta av deltagarna var väldigt positiva och många berättade att de nu ska ta upp cyklingen igen. 

Det sammanställda resultatet från projektet kan du läsa här

 

Säker mobilitet på cykel för ett hållbart åldrande

2019-06-14