NTF Västs riktlinjer

UPPDATERAD INFORMATION: Angående Coronaviruset

NTF Väst tar våra kunders och medarbetares hälsa på största allvar och följer noga utvecklingen kring smittspridningen av Coronaviruset.

Vi följer och anpassar våra råd till de som Folkhälsomyndigheten ger kring hur vi kan minska spridningen av smittan. Vi har en god handhygien och undviker kroppskontakt. I dagsläget har vi inte tagit något beslut om att stänga vår babyskyddsuthyrning eller ställa in utbildningar eller möten, då dessa görs i mindre skala. Vi följer dock självklart händelseförloppet och kan komma att ändra våra rutiner med kort varsel.

Det är viktigt att vi alla tar ansvar och hjälps åt att minska smittspridningen. Om du känner dig sjuk, har symtom på luftvägsinfektion, hosta eller har feber och med anledning av detta vill avboka ett besök av eller hos oss, så kontakta oss så snart som möjligt. Vi ber dig som varit på en resa, speciellt i utsatta områden och områden som UD avråder ifrån, att vara extra uppmärksam. 

UPPDATERAD INFORMATION: Vi håller fortfarande öppet vår babyskyddsuthyrning som vanligt och har utökat våra städrutiner så att ytor torkas av efter varje besök. Vi ber dig som känner någon form av förkylning eller hosta att inte komma in på vårt kontor, utan istället ringa oss så att vi eventuellt kan komma ut och möta dig utanför. Vi gör allt vi kan för att hjälpa dig med ditt ärende. 

2020-03-13