Bilbarnstol i husbil - går det?

Nu är det sommar och semester och du kanske planerar att resa iväg med husbil. Men hur åker barn på ett säkert sätt i en husbil? Rekommendationen är att barn upp till 4-5-års ålder ska åka bakåtvänt och det har visat sig vara ganska komplicerat att hitta rätt placering och att montera bilbarnstolen på rätt sätt.

Det finns inga lagliga restriktioner var du ska placera ditt barn, så länge barnet sitter på en plats med bälte avsedd för passagerare och att platsen är godkänd för montering av din bilbarnstol. Börja därför alltid med att fråga tillverkaren av din bil om vilka platser som är godkända för passagerare under färd. Därefter måste de alltså även kunna svara på om dessa platser är godkända att montera en bakåtvänd bilbarnstol på.

Hur ser det i ut i framsätet? Om din husbil saknar airbag eller om airbagen går att stänga av, så kan du placera bilbarnstolen där fram. Enligt vår erfarenhet saknas möjligheten att stänga av airbagen i en hel del husbilar och då är det uteslutet att placera barnet i framsätet.

I husdelen på bilen finns det ibland framåtvända säten eller soffor med bälten, som är avsedda för passagerare. Här är det godkänt att sitta under färd. Men bakåtvända bilbarnstolar ska i de allra flesta fall fästas med förankringsband och i en personbil fäster man dessa i förankringsringar eller under bilens säte. Denna möjlighet finns inte i husbilen och monteringen av en bakåtvänd bilbarnstol blir då ett problem.

I vissa husbilar finns det ju även bakåtvända säten eller soffor som kan vara godkända för passagerare. Och att åka bakåtvänt är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. I ett bakåtvänt säte ska du emellertid inte använda en bakåtvänd stol till ditt barn, utan måste se dig om efter en kombistol som monteras framåtvänt, men som också är godkänd för ett bakåtvänt åkande.

Så, som man ser så går det inte att ge ett enhetligt svar kring hur du på säkraste sätt placerar ditt barn i en husbil. Det beror på väldigt många faktorer - hur din bil ser ut, hur sätena är placerade och vilken typ av bilbarnstol du har. Vänd dig därför alltid till din biltillverkare i första hand för att få deras rekommendationer. Du måste kanske också vara beredd på att köpa en ny bilbarnstol, för att den ska passa i just din husbil och för att den ska gå att montera på ett rätt och säkert sätt.


2016-06-27