Mångfald i trafiken 25 oktober

Årets viktigaste dag för nya svenskar

En mötesplats där nya svenskar får möjligheten att träffa myndigheter och organisationer som arbetar med trafik. Nu är det dags för vår trafiksäkerhetsdag Mångfald i trafiken.

För åttonde året i rad arrangerar vi Mångfald i trafiken på Frölunda Kulturhus. Dagen vänder sig till nya svenskar och nyanlända och syftet är att skapa en plats där myndigheter och organisationer som på olika sätt arbetar med trafik och trafiksäkerhet kan samlas. Vi vill väcka trafiksäkerhetsfrågan och ge andra aktörer en arena att kommunicera effektivt med målgruppen.

Polisen, Färdtjänsten, Trafikverket, Folksam och STR är några av föreläsarna under dagen och besökarna kan bland andra träffa Västtrafik, Bilprovningen och Stora Holm Trafikövningsplats. Inbjudna är föreningar, organisationer och SFI-skolor.

Årets viktigaste dag för nya svenskar

2017-10-19