Fler måste använda hjälm om Nollvisionens mål ska nås

NTF:s nationella cykelhjälm- och mopedhjälmsmätning visar att andelen som använder mopedhjälm sjunker och att cykelhjälmsanvändningen inte ökar i den takt som behövs för att nå Nollvisionens mål.

Förra året omkom sju mopedister i hela landet. Cirka 230 skadades allvarligt. Hälften av de som omkommer på moped saknar eller tappar sin hjälm vid olyckstillfället. 

- Det är en oroande kombination när antalet fordon ökar samtidigt som användningen av skyddsutrustning inte gör det i den takt som behövs. Speciellt nu när vi ser en rad olika nya typer av eldrivna fordon introduceras där användaren inte alltid vet om det är en cykel eller en moped, säger Lena Karlsson, projektledare på NTF Väst.

NTF mäter årligen cykelhjälm -och mopedhjälmsanvändningen i hela landet. Totalt genomfördes under maj månad i år cirka 120 000 observationer fördelade över hela landet. Användningen av mopedhjälm har sjunkit från 97 till 96 procent i landet, vilket är samma låga nivå som uppmättes av NTF redan 2013. Mätningen i västra Sverige omfattar 1 013 mopedister. 28 av dessa använde inte hjälm. Motsvarande siffra i Halland var 226 observerade mopedister, varav tre saknade hjälm. Mopedister är oskyddade trafikanter och färdas ofta i höga hastigheter. Hjälmen är den enda skyddsutrustningen.

- Om du använder hjälm och spänner fast den ordentligt, oavsett om det är på moped eller cykel, så har det väldigt stor effekt på trafiksäkerheten. I synnerhet reduceras risken att dödas eller skadas mycket allvarligt, säger Lena Karlsson.

Cykelhjälmsanvändningen varierar stort i de olika kommunerna i västra Sverige. Den totala användningen ligger på 59 procent i väst respektive 52 procent i Halland. Bland barn, som omfattas av lagkravet, ligger användningen på 70 procent i Västsverige och i Halland på 68 procent. Siffrorna i västra Sverige ligger på samma nivå som förra året, medan hjälmanvändningen har gått upp med några procent bland barncyklisterna i Halland.

I topp bland barn ligger Mölndal, med 97 procents hjälmanvändning. Därefter kommer Partille där 87 procent av de observerade barnen hade hjälm på sig, tätt följt av Marks kommun på 85 procent. I Alingsås och Herrljunga var det bara var tredje barn som använde hjälm. Glädjande nog visade Vårgårda, som tidigare legat på samma låga nivå som Alingsås och Herrljunga, en ökning och NTF:s observatörer noterade att hälften av barnen bar hjälm när de cyklade. I kommunerna i Halland låg hjälmanvändningen hos barn på mellan 63 och 77 procent.

Vuxna, som inte omfattas av lagkravet, använder inte hjälm i samma utsträckning som barn. Även här visar mätningarna att invånarna i Herrljunga inte är frekventa hjälmanvändare, med endast 8 procent av de observerade cyklisterna som bar hjälm. I Halland är det Hylte som ligger lägst, där hade färre än en av fem vuxna hjälm. Bäst i Halland är Halmstad där nästan varannan vuxen cyklist använde hjälm. I övriga kommuner i Halland hade ungefär var tredje vuxen hjälm. Helt klart bäst bland vuxna på att använda hjälm var cyklisterna i Mölndal med 71 procent och Göteborg med 70 procent.

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från Nollvisionen och etappmål på vägen dit, och utvecklingen följs utifrån indikatorer. Ungefär 80 procent av de cykelolyckor som inträffar är singelolyckor. Det varje enskild cyklist kan göra för att inte skadas allvarligt är att använda den skyddsutrustning som finns och hjälmen är det som skyddar vår viktigaste kroppsdel. Andelen cyklister med cykelhjälm bedöms ligga på 70 procent för att målet om max 220 dödade ska uppnås 2020, det vill säga nästa år. Våra mätningar visar att många kommuner är långt ifrån att nå detta mål.

 

Fler måste använda hjälm om Nollvisionens mål ska nås

2019-09-10