Allt färre ungdomar använder cykelhjälm!

En färsk undersökning från NTF visar att ungdomar 13-15 år är den ålderskategori som är sämst på att använda cykelhjälm och dessutom minskar användandet jämfört med tidigare år. Endast var fjärde ungdom i åldern 13-15 år använder cykelhjälm, trots att de omfattas av cykelhjälmslagen. I åldersgruppen upp till 12 år är användningen 82 %. Användningen totalt i Sverige är 41 %, en liten minskning jämfört med 2013 då den var 42 %.

Cykeln har blivit ett alternativ till bilen för många. Det är inte bara fler som cyklar till jobbet utan cykling är en alltmer växande motionsidrott. I och med ökad cykling så ökar också olyckorna där cyklister är inblandade. Många gånger blir konsekvenserna av olyckorna allvarliga. Huvudskador är komplicerade och tar lång tid att läka.

- Att använda cykelhjälm är ett enkelt sätt att lindra konsekvensen av en olycka och borde vara en självklarhet för alla. Glädjande nog ser vi att användandet ökar något i de flesta åldersgrupper, men att användningen är så låg bland en del av ungdomarna är oroande, säger Cecilia Friis, projektledare på NTF Väst.

Bland 13-15 åringarna har användningen minskat från 29 % år 2013 till 25 % 2014 och det är ingen skillnad mellan könen.

NTF:s årliga mätning av cykelhjälmsanvändningen som genomförs i landets samtliga kommuner består av drygt 113 800 observationer. Användningen totalt ligger på 41 % vilket är en procentenhet mindre än 2013. I de kommuner som ingår i NTF Västs område (Göteborgsregionen, södra Bohuslän, södra Älvsborg) är hjälmanvändningen uppe på 47%, en förbättring från 2013 då den låg på 42%. Stockholm är den region i Sverige som är bäst på att använda hjälm med sina 67 %.

- Många krafter arbetar för att cyklingen i våra städer ska öka, det är bra för folkhälsan och det är bra för miljön men det får inte ske på bekostnad av fler dödade och allvarligt skadade cyklister. Vi måste ändå komma ihåg att den vanligaste cykelolyckan är en singelolycka och då skyddar cykelhjälmen dig mot de allvarligaste skadorna, avslutar Cecilia Friis


Kontaktperson: Cecilia Friis,
031-711 14 14, cecilia.friis@ntf.se


2014-09-23