Alkohol och droger bakom ett av fyra dödsfall i trafiken

Nästan alla förare i trafiken är nyktra (99,78 procent). Ändå var ett av fyra dödsfall i trafiken alkohol- eller drogrelaterade 2014, enligt statistik från Trafikverket. Den 1-7 juni, vecka 23, har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet. Polisen gör då extra många alkoholutandningsprov.

Polisen arbetar aktivt för att hitta och stoppa så många påverkade förare som möjligt och har rätt att be vem som helst att göra ett alkoholutandningsprov. För att testa någon för droger krävs misstanke.

–Det är tiden för festligheter nu och vi kommer se till att göra alkoholutandningsprov i alla slags områden. Den allmänna känslan ska vara att Polisens kontroller pågår ”överallt”, för då förebygger vi bäst, säger Mats Berndtzon vid trafikpolisen i Region Väst, som är ansvarig för insatsveckan.

Den åldersgrupp som idag är mest överrepresenterad i dessa olyckor är unga vuxna i åldern 25-34 år, där 40 procent av dödsfallen är alkohol– eller drogrelaterade.

Antal respektive andel omkomna i alkohol- och/eller drogrelaterade trafikolyckor (Källa: Trafikverket):

–Att alkohol och droger ligger bakom en fjärdedel av alla omkomna i trafiken visar att det finns ett behov av extra övervakning. Även andra insatser behövs såsom attitydpåverkan och alkolås. Alkohol och bilkörning går aldrig ihop och en öl är tillräckligt för att låta bilen stå. Även dagen efter en fest kan uppmärksamheten och reaktionsförmågan vara påverkad. Nu i dessa kalastider, se till att ha ett alkoholfritt alternativ att bjuda dina gäster på, säger Angela Aylward, projektledare NTF Väst.

Kontaktpersoner
Angela Aylward, projektledare NTF Väst 0702-652260
Mats Berndtzon, Trafikpolisen Region Väst, 0705-507095, mats.berndtzon@polisen.se

NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än en miljon invånare i 25 västsvenska kommuner. www.ntf.se/vast


2015-05-29