NTF Väst

Årsmöte

Årsmöte för NTF Väst torsdagen 31 mars 2022

 

NTF Väst hälsar välkommen till årsmöte!

Tid: Torsdagen den 31 mars kl. 18.00

Plats: NTF Västs Kansli, Holmvägen 55, 417  46  Göteborg. 

Program:  

  • NTF Västs ordförande Anna Nilsson-Ehle inleder

  • Verksamhetschef Malin Lundgren informerar om verksamheten

  • Undersökningen Ung mobilitet presenteras av Cecilia Friis, projektledare
  • Inbjuden talare är Ulrika Frick, regionråd och ordförande Kollektivtrafiknämnden Västra Götaland.
    Hållbart resande i Väst – vilka är våra utmaningar och möjligheter? 
  • Årsmötesförhandlingar

  • Avslutning ca kl. 20.15

Vi önskar din anmälan senast 25mars till vast@ntf.se.

Nedan hittar du samtliga handlingar såsom dagordning, verksamhetsberättelse inkl. årsredovisning 2021, valberedningens förslag, samt verksamhetsinriktning.

 

Årsmöteshandlingar  

Verksamhetsberättelse 2021

Dagordning

Valberedningens förslag

Verksamhetsinriktning 2022


 

På grund av dataskyddsförordningen GDPR lägger vi inte längre ut årsmötesprotokoll på vår hemsida.
Är du intresserad av att ta del av dessa, är du välkommen att kontakta oss.