Välkommen till Årsmöte!

NTF Väst hälsar Dig välkommen till Årsmöte!

MEDELÅrsmöte NTF Väst onsdagen 16 mars 2016

NTF Väst hälsar Dig välkommen till Årsmöte!

Plats: SAFER,Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg.
Lokal: Studion (l tr. upp)

Program:

Kl. 17.30 Mingel med smörgås och kaffe

Kl. 18.00 Årsmöte för NTF Väst

NTF Västs ordförande Abbas Zarrinpour inleder

Information om verksamheten

Ann-Sofie Hermansson,ny gruppledare (S) Göteborgs kommunstyrelse, delar med sig av sina tankar och ideer om stadens framtida utmaningar.

Årsmötesförhandlingar

Mötet avslutas (ca kl. 20.15)


Vi önskar din anmälan senast den 11mars till e-post: vast@ntf.se. Det går även bra att ringa till tel: 031-607880.

Samtliga handlingar,såsom dagordning, verksamhetsberättelse inkl. årsredovisning för
2015, valberedningens förslag samt verksamhetsinriktning finns att ladda ner på NTF Västs hemsida www.ntf.se/vast . Har du inte möjlighet att själv skriva ut dokumenten går det även bra att hämta utskrifter på NTF Västs kansli, Holmvägen 55,t o m den 15 mars.


Göteborg, mars 2016

För styrelsen NTF Väst


Malin Lundgren
Verksamhetschef

Årsmöteshandlingar 2016


2016-02-02