Trafiksäkerhetsforskning och trafikprofiler i unik poddsatsning

Varje vecka dör i genomsnitt fem personer i trafiken i Sverige. Mångfalt fler skadas allvarligt. Nu startar den unika kunskapspodden Liv och Trafik, som är en satsning på att sprida forskning och framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete till en bredare publik.

Bakom lanseringen står trafiksäkerhetsorganisationen NTF Väst i samarbete med det nationella forskningscentret SAFER. Podden är den första i sitt slag och vänder sig bland annat till de som arbetar inom trafik- och stadsplanering, folkhälsa, utbildning, transport, fordonstillverkning och frivilligsektorn. Lyssnarna kan vara tjänstemän, politiker, forskare och andra med intresse för trafiksäkerhetsfrågor. I ett av lanseringsavsnitten möter lyssnarna infrastrukturminister Anna Johansson, som berättar om hur regeringen ser på Nollvisionen och vilken betydelse människans beteende har för trafiksäkerheten.

- Liv och trafik ska sprida kunskap. Oavsett om man arbetar med att planera bostadsområden, öka cyklingen eller utveckla nya bilar måste man ha med trafiksäkerhetsfrågorna. Vi på NTF vill medverka till att tillgängliggöra forskning och goda exempel för en bredare publik, säger Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst.

Sedan flera år tillbaka arrangerar NTF Väst och SAFER populära publika seminarier på kvällstid. Podden erbjuder ytterligare ett alternativ, anpassad efter människors behov av att ta till sig kunskap vid de tider och platser som passar dem bäst.

- Det är viktigt för SAFER att nå ut med vår forskning och podden gör lyssnandet flexibelt. Liv och trafik kommer bland annat att belysa Nollvisionen och trafiksäkerhetsfrågor utifrån olika perspektiv – såväl det mänskliga beteendet som fordonen och infrastrukturen. Förutom forskare bjuder vi även in andra aktörer som har viktig kunskap att förmedla, säger Anna Nilsson-Ehle, föreståndare på SAFER.

De som är nyfikna på framtidens möjligheter kan lyssna till Anders Eugensson, säkerhetsstrateg på Volvo Cars, som berättar om satsningen med självkörande bilar i projektet Drive Me. Vad innebär utvecklingen av automatiserade och uppkopplade fordon? Hur påverkas föraren och hur berörs övriga trafikanter? Kan vi slippa ta körkort i framtiden?

Till podden: livochtrafikpodden.se

För mer information kontakta
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, tel 0709-967616
Anna Nilsson-Ehle, föreståndare SAFER, tel 0709-967600


2015-02-19