Stora skillnader i bältesanvändning i väst

I Göteborgsstadsdelen Angered ligger bältesanvändningen på 80 procent medan den i Askim är uppe i 97 procent, det visar NTF:s årliga bältesmätning. Även i länet i stort är det stora skillnader i bältesanvändningen mellan olika kommuner.

NTF:s årliga bältesmätningar, som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på över 350000 observationer, redovisar i år en bältesanvändning i tätort bland förare och passagerare i framsätet på 96 procent. I väst ligger bältesanvändningen i linje med rikssnittet på 96 procent, men skillnaderna inom länet är stora.

Herrljunga i topp och Stenungssund i botten
I stadsdelen Angered i Göteborg ligger bältesanvändningen på 80 procent vilket kan jämföras med 97 procent i Askim. Ser man till de västsvenska kommunerna i stort toppar Herrljunga med 99 procent medan Stenungssund ligger lägst med 90 procent. Stenungssund har dessutom tappat 8 procentenheter jämfört med föregående år.

– Det är oroväckande att skillnaderna i väst är så stora. Bälte är den absolut viktigaste säkerhetsåtgärden för att skydda oss i bilen och även i låga hastigheter är bältet avgörande. Våldet mot kroppen vid en frontalkrock i 50 km/h motsvarar ett fall från tredje våningen, men ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med cirka 50 procent”, säger Lena Karlsson, projektledare på NTF Väst.

Halland bäst i Sverige på bälte
Endast två län i Sverige, Halland och Stockholm, når upp till det nationellt uppställda målet för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige på 99 procent.
Den höga bältesanvändningen på 99 procent gäller alla halländska kommuner utom Kungsbacka som enligt mätningarna har en bältesanvändning på 97 procent. I både Varberg och Laholm har bältesanvändningen ökat jämfört med förgående år, medan Kungsbacka ligger på samma nivå som 2019.

Bältesmätningarna visar även att kvinnliga förare använder bälte i något högre utsträckning än manliga förare. I väst var det 98 procent som av de kvinnliga förarna som använde bilbälte jämför med 94 procent av de manliga förarna.

– Det är oklart vad de här skillnaderna beror på men resultaten indikerar att mer måste göras för att öka bältesanvändningen. NTF Väst jobbar idag aktivt med att informera och utbilda om vikten av bältesanvändning och årets mätningar visar att det är ett arbete som behövs, säger Lena Karlsson.

 

Kontaktperson:
Lena Karlsson, projektledare NTF
0702-652280

 

Hela rapporten hittar du här.

 

Checklista för god bältesanvändning:

  •  Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
  • Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.

  • Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsaka inre blödningar.

  • Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt kan du slå i ratten innan det gör någon nytta.
Stora skillnader i bältesanvändning i väst

2020-11-26